סיום לימודים

כללי

  • ניתן לסיים את הלימודים על-פי כל קטלוג שהיה תקף במשך תקופת הלימודים.
  • ניתן לסיים את הלימודים על-פי כל מסלול שהיה תקף במשך תקופת הלימודים.
  • במקרה של חריגה וקורסים שאינם מתאימים, יש להגיש בקשת סטודנט לסגן הדיקן לענייני הסמכה.
  • חסר במכסת נקודות החובה (עקב פטורים) יש להשלים על-ידי מקצועות בחירה של הפקולטה.
  • במסלול משותף ניתן להשלים חסר בנקודות חובה (עקב פטורים) גם על-ידי מקצועות בחירה של הפקולטה האחרת.

מערכת סיום לימודים - מסלול

  • הפקולטה מעמידה לרשות הסטודנטים מערכת מקוונת בשם "מסלול", המסייעת לסטודנט לבדוק אם הוא עומד בכל הדרישות לסיום התואר.
  • בשאלות טכניות נא לפנות אל: webmaster AT cs