רקע אקדמי קודם (מתוך תקנון לימודי הסמכה)

3.1.8 סטודנטים בעלי רקע אקדמי קודם

סטודנט בעל רקע אקדמי קודם, קרי, למד כבר במוסד להשכלה גבוהה אחר והתקבל לטכניון על פי המלצת הפקולטה ואישור דיקן לימודי הסמכה. הפקולטה תמליץ לסטודנט על תכנית לימודים לתואר שתהיה בהיקף של לפחות 40 נק', ועל משך הלימודים. התוכנית חייבת לקבל את אישור דיקן לימודי הסמכה.

פטורים

הערה

מקצועות שנלמדו ולא מאפשרים לקבל פטור יוכלו לשמש לקבלת זיכוי בנקודות חופשיות.