תמונות וזיכרונות ממפגש בוגרי תארים מתקדמיתגלריה

מצגת

הרצאה מפי פרופ' חוסאם חאיק

הרצאה מפי פרופ' מיכאל אבירם

הרצאה מפי פרופ' אמנון שעשעוש