רשימת הקורסים

באפשרותכם לצפות ברשימת הקורסים ממוינת לפי שם קורס.

[ניתן בסמסטר] משמעותו שהקורס ניתן, אבל אין עדיין מידע עליו.

באפשרותכם לצפות ב רשימת קורסים התומכים בהוראה באנגלית

באפשרותכם לצפות ב רשימת כל הקורסים  פרוייקטים   קורסים מתקדמים   סמינרים

מספר קורסשם קורסUGסמסטר קודם
חורף 2018-2019
סמסטר נוכחי
אביב 2019
סמסטר קיץ
קיץ 2019
סמסטר הבא
חורף 2019-2020
234111 מבוא למדעי המחשב מידע קטלוגי עבור מבוא למדעי המחשבדף הבית של מבוא למדעי המחשב    
234112 מבוא למחשב - שפת סי מידע קטלוגי עבור מבוא למחשב - שפת סידף הבית של מבוא למחשב - שפת סי דף הבית של מבוא למחשב - שפת סי מבוא למחשב - שפת סי ניתן בסמסטר קיץ 2019  
234114 מבוא למדעי המחשב מ' מידע קטלוגי עבור מבוא למדעי המחשב מ'דף הבית של מבוא למדעי המחשב מ' דף הבית של מבוא למדעי המחשב מ' מבוא למדעי המחשב מ' ניתן בסמסטר קיץ 2019 מבוא למדעי המחשב מ' ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
234117 מבוא למדעי המחשב ח' מידע קטלוגי עבור מבוא למדעי המחשב ח'דף הבית של מבוא למדעי המחשב ח' דף הבית של מבוא למדעי המחשב ח' מבוא למדעי המחשב ח' ניתן בסמסטר קיץ 2019 מבוא למדעי המחשב ח' ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
234118 ארגון ותכנות המחשב מידע קטלוגי עבור ארגון ותכנות המחשבדף הבית של ארגון ותכנות המחשב דף הבית של ארגון ותכנות המחשב  ארגון ותכנות המחשב ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
234123 מערכות הפעלה מידע קטלוגי עבור מערכות הפעלהדף הבית של מערכות הפעלה דף הבית של מערכות הפעלה  מערכות הפעלה ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
234124 מבוא לתכנות מערכות מידע קטלוגי עבור מבוא לתכנות מערכותדף הבית של מבוא לתכנות מערכות דף הבית של מבוא לתכנות מערכות מבוא לתכנות מערכות ניתן בסמסטר קיץ 2019 מבוא לתכנות מערכות ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
234125 אלגוריתמים נומריים מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים נומרייםדף הבית של אלגוריתמים נומריים דף הבית של אלגוריתמים נומריים  אלגוריתמים נומריים ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
234127 מבוא למחשב בשפת מטלאב מידע קטלוגי עבור מבוא למחשב בשפת מטלאבדף הבית של מבוא למחשב בשפת מטלאב    
234128 מבוא למחשב בשפת פייתון מידע קטלוגי עבור מבוא למחשב בשפת פייתון   מבוא למחשב בשפת פייתון ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
234129 מבוא לתורת הקבוצות ואוטומטים למדמ"ח מידע קטלוגי עבור מבוא לתורת הקבוצות ואוטומטים למדמ"חדף הבית של מבוא לתורת הקבוצות ואוטומטים למדמ"ח דף הבית של מבוא לתורת הקבוצות ואוטומטים למדמ"ח  מבוא לתורת הקבוצות ואוטומטים למדמ"ח ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
234141 קומבינטוריקה למדעי המחשב מידע קטלוגי עבור קומבינטוריקה למדעי המחשבדף הבית של קומבינטוריקה למדעי המחשב דף הבית של קומבינטוריקה למדעי המחשב קומבינטוריקה למדעי המחשב ניתן בסמסטר קיץ 2019 קומבינטוריקה למדעי המחשב ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
234218 מבני נתונים 1 מידע קטלוגי עבור מבני נתונים 1דף הבית של מבני נתונים 1 דף הבית של מבני נתונים 1  מבני נתונים 1 ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
234221 מבוא למדעי המחשב נ' מידע קטלוגי עבור מבוא למדעי המחשב נ'דף הבית של מבוא למדעי המחשב נ' דף הבית של מבוא למדעי המחשב נ'  מבוא למדעי המחשב נ' ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
234247 אלגוריתמים 1 מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים 1דף הבית של אלגוריתמים 1 דף הבית של אלגוריתמים 1  אלגוריתמים 1 ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
234262 תכן לוגי מידע קטלוגי עבור תכן לוגידף הבית של תכן לוגי דף הבית של תכן לוגי   
234291 פרויקט 2 במדעי המחשב מידע קטלוגי עבור פרויקט 2 במדעי המחשבדף הבית של פרויקט 2 במדעי המחשב    
234292 לוגיקה למדמ"ח מידע קטלוגי עבור לוגיקה למדמ"ח דף הבית של לוגיקה למדמ"ח  לוגיקה למדמ"ח ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
234293 לוגיקה ותורת הקבוצות למדעי המחשב מידע קטלוגי עבור לוגיקה ותורת הקבוצות למדעי המחשבדף הבית של לוגיקה ותורת הקבוצות למדעי המחשב דף הבית של לוגיקה ותורת הקבוצות למדעי המחשב  לוגיקה ותורת הקבוצות למדעי המחשב ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
234311 פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב א מידע קטלוגי עבור פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב אפרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב א ניתן בסמסטר חורף 2018-2019   פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב א ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
234312 פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב ב מידע קטלוגי עבור פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב ב פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב ב ניתן בסמסטר אביב 2019   
234313 פרויקט תעשיתי מידע קטלוגי עבור פרויקט תעשיתידף הבית של פרויקט תעשיתי דף הבית של פרויקט תעשיתי  פרויקט תעשיתי ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
234322 מערכות אחסון מידע מידע קטלוגי עבור מערכות אחסון מידעדף הבית של מערכות אחסון מידע   מערכות אחסון מידע ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
234325 גרפיקה ממוחשבת מידע קטלוגי עבור גרפיקה ממוחשבתגרפיקה ממוחשבת ניתן בסמסטר חורף 2018-2019   גרפיקה ממוחשבת ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
234326 פרויקט בגרפיקה ממוחשבת ה' מידע קטלוגי עבור פרויקט בגרפיקה ממוחשבת ה'פרויקט בגרפיקה ממוחשבת ה' ניתן בסמסטר חורף 2018-2019 דף הבית של פרויקט בגרפיקה ממוחשבת ה'   
234329 פרויקט בעיבוד וניתוח תמונות מידע קטלוגי עבור פרויקט  בעיבוד וניתוח תמונותפרויקט  בעיבוד וניתוח תמונות ניתן בסמסטר חורף 2018-2019 דף הבית של פרויקט  בעיבוד וניתוח תמונות  פרויקט  בעיבוד וניתוח תמונות ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
234901 סדנה בתכנות תחרותי מידע קטלוגי עבור סדנה בתכנות תחרותי דף הבית של סדנה בתכנות תחרותי   
236001 מבוא למחקר פקולטי במדעי המחשב מידע קטלוגי עבור מבוא למחקר פקולטי במדעי המחשבדף הבית של מבוא למחקר פקולטי במדעי המחשב   מבוא למחקר פקולטי במדעי המחשב ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
236026 ידע ומשחקים במערכות מבוזרות מידע קטלוגי עבור ידע ומשחקים במערכות מבוזרות ידע ומשחקים במערכות מבוזרות ניתן בסמסטר אביב 2019   
236200 עיבוד אותות, תמונות ומידע מידע קטלוגי עבור עיבוד אותות, תמונות ומידעדף הבית של עיבוד אותות, תמונות ומידע דף הבית של עיבוד אותות, תמונות ומידע  עיבוד אותות, תמונות ומידע ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
236267 מבנה מחשבים מידע קטלוגי עבור מבנה מחשביםדף הבית של מבנה מחשבים דף הבית של מבנה מחשבים  מבנה מחשבים ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
236268 ארכיטקטורת מעבדים בגישה בונה מידע קטלוגי עבור ארכיטקטורת מעבדים בגישה בונהארכיטקטורת מעבדים בגישה בונה ניתן בסמסטר חורף 2018-2019    
236278 מאיצים חישוביים ומערכות מואצות מידע קטלוגי עבור מאיצים חישוביים ומערכות מואצות מאיצים חישוביים ומערכות מואצות ניתן בסמסטר אביב 2019   
236306 גרפים מקריים מידע קטלוגי עבור גרפים מקריים   גרפים מקריים ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
236307 גרפים מרחיבים ושימושיהם מידע קטלוגי עבור גרפים מרחיבים ושימושיהם  סילבוס של גרפים מרחיבים ושימושיהם   
236309 מבוא לתורת הצפינה מידע קטלוגי עבור מבוא לתורת הצפינהמבוא לתורת הצפינה ניתן בסמסטר חורף 2018-2019   מבוא לתורת הצפינה ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
236310 תורת השפות הפורמלית מידע קטלוגי עבור תורת השפות הפורמליתדף הבית של תורת השפות הפורמלית    
236313 תורת הסיבוכיות מידע קטלוגי עבור תורת הסיבוכיות   תורת הסיבוכיות ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
236319 שפות תכנות מידע קטלוגי עבור שפות תכנותדף הבית של שפות תכנות דף הבית של שפות תכנות שפות תכנות ניתן בסמסטר קיץ 2019 שפות תכנות ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
236322 מערכות אחסון מידע מידע קטלוגי עבור מערכות אחסון מידעדף הבית של מערכות אחסון מידע   מערכות אחסון מידע ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
236323 פרויקט בעיבוד נתונים מ מידע קטלוגי עבור פרויקט בעיבוד נתונים מ פרויקט בעיבוד נתונים מ ניתן בסמסטר אביב 2019  פרויקט בעיבוד נתונים מ ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
236328 פרויקט בגרפיקה ממוחשבת מ מידע קטלוגי עבור פרויקט בגרפיקה ממוחשבת מ פרויקט בגרפיקה ממוחשבת מ ניתן בסמסטר אביב 2019   
236329 עיבוד ספרתי של גאומטריה מידע קטלוגי עבור עיבוד ספרתי של גאומטריה דף הבית של עיבוד ספרתי של גאומטריה   
236330 מבוא לאופטימיזציה מידע קטלוגי עבור מבוא לאופטימיזציה דף הבית של מבוא לאופטימיזציה   
236331 גדירות וחישוביות מידע קטלוגי עבור גדירות וחישוביותדף הבית של גדירות וחישוביות    
236332 האינטרנט של הדברים - טכנולוגיות ויישומים מידע קטלוגי עבור האינטרנט של הדברים - טכנולוגיות ויישומיםהאינטרנט של הדברים - טכנולוגיות ויישומים ניתן בסמסטר חורף 2018-2019 דף הבית של האינטרנט של הדברים - טכנולוגיות ויישומים   
236333 פרויקט באינטרנט של הדברים מידע קטלוגי עבור פרויקט באינטרנט של הדבריםפרויקט באינטרנט של הדברים ניתן בסמסטר חורף 2018-2019 דף הבית של פרויקט באינטרנט של הדברים   
236334 מבוא לרשתות מחשבים מידע קטלוגי עבור מבוא לרשתות מחשביםדף הבית של מבוא לרשתות מחשבים דף הבית של מבוא לרשתות מחשבים  מבוא לרשתות מחשבים ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
236340 פרויקט בתקשורת מחשבים מידע קטלוגי עבור פרויקט בתקשורת מחשבים סילבוס של פרויקט בתקשורת מחשבים דף הבית של פרויקט בתקשורת מחשבים  פרויקט בתקשורת מחשבים ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
236341 תקשורת באינטרנט מידע קטלוגי עבור תקשורת באינטרנט דף הבית של תקשורת באינטרנט   
236342 מבוא לאימות תוכנה מידע קטלוגי עבור מבוא לאימות תוכנהדף הבית של מבוא לאימות תוכנה   מבוא לאימות תוכנה ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
236343 תורת החישוביות מידע קטלוגי עבור תורת החישוביותדף הבית של תורת החישוביות דף הבית של תורת החישוביות  תורת החישוביות ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
236345 אימות אוטומטי של מער תוכנה וחומרה' מידע קטלוגי עבור אימות אוטומטי של מער תוכנה וחומרה' דף הבית של אימות אוטומטי של מער תוכנה וחומרה'   
236349 פרויקט באבטחת מידע מידע קטלוגי עבור פרויקט באבטחת מידעדף הבית של פרויקט באבטחת מידע דף הבית של פרויקט באבטחת מידע  פרויקט באבטחת מידע ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
236350 הגנה ברשתות מידע קטלוגי עבור הגנה ברשתותדף הבית של הגנה ברשתות דף הבית של הגנה ברשתות  הגנה ברשתות ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
236351 מערכות מבוזרות מידע קטלוגי עבור מערכות מבוזרותדף הבית של מערכות מבוזרות   מערכות מבוזרות ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
236353 אוטומטים ושפות פורמליות מידע קטלוגי עבור אוטומטים ושפות פורמליותדף הבית של אוטומטים ושפות פורמליות דף הבית של אוטומטים ושפות פורמליות   
236359 אלגוריתמים 2 מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים 2אלגוריתמים 2 ניתן בסמסטר חורף 2018-2019 דף הבית של אלגוריתמים 2   
236360 תורת הקומפילציה מידע קטלוגי עבור תורת הקומפילציהדף הבית של תורת הקומפילציה דף הבית של תורת הקומפילציה  תורת הקומפילציה ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
236363 מערכות מסד נתונים מידע קטלוגי עבור מערכות מסד נתוניםדף הבית של מערכות מסד נתונים דף הבית של מערכות מסד נתונים  מערכות מסד נתונים ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
236366 פרויקט במערכות הפעלה מ מידע קטלוגי עבור פרויקט במערכות הפעלה מ   פרויקט במערכות הפעלה מ ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
236370 תכנות מקבילי ומבוזר מידע קטלוגי עבור תכנות מקבילי ומבוזרדף הבית של תכנות מקבילי ומבוזר   תכנות מקבילי ומבוזר ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
236371 פרויקט בתכנות מקבילי ומבוזר מידע קטלוגי עבור פרויקט בתכנות מקבילי ומבוזר דף הבית של פרויקט בתכנות מקבילי ומבוזר   
236374 שיטות הסתברותיות ואלגוריתמים מידע קטלוגי עבור שיטות הסתברותיות ואלגוריתמים    סילבוס של שיטות הסתברותיות ואלגוריתמים 
236378 עקרונות ניהול מידע חסר ודאות מידע קטלוגי עבור עקרונות ניהול מידע חסר ודאותדף הבית של עקרונות ניהול מידע חסר ודאות    
236381 פרויקט ב-וי.אל.אס.אי. ב' מידע קטלוגי עבור פרויקט ב-וי.אל.אס.אי. ב' סילבוס של פרויקט ב-וי.אל.אס.אי. ב' פרויקט ב-וי.אל.אס.אי. ב' ניתן בסמסטר אביב 2019   סילבוס של פרויקט ב-וי.אל.אס.אי. ב' 
236499 פרויקט בחומות אש מידע קטלוגי עבור פרויקט בחומות אשדף הבית של פרויקט בחומות אש דף הבית של פרויקט בחומות אש   
236500 קריפטאנליזה מידע קטלוגי עבור קריפטאנליזהדף הבית של קריפטאנליזה   קריפטאנליזה ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
236501 מבוא לבינה מלאכותית מידע קטלוגי עבור מבוא לבינה מלאכותיתדף הבית של מבוא לבינה מלאכותית   מבוא לבינה מלאכותית ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
236502 פרויקט בבינה מלאכותית מידע קטלוגי עבור פרויקט בבינה מלאכותית דף הבית של פרויקט בבינה מלאכותית   
236503 פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1 מידע קטלוגי עבור פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1דף הבית של פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1 סילבוס של פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1, סילבוס של פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1 דף הבית של פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1 סילבוס של פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1   סילבוס של פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1 
236504 פרויקט המשך בתוכנה מידע קטלוגי עבור פרויקט המשך בתוכנהדף הבית של פרויקט המשך בתוכנה סילבוס של פרויקט המשך בתוכנה    סילבוס של פרויקט המשך בתוכנה 
236506 קריפטולוגיה מידע קטלוגי עבור קריפטולוגיה דף הבית של קריפטולוגיה   
236508 קריפטוגרפיה וסיבוכיות מידע קטלוגי עבור קריפטוגרפיה וסיבוכיותדף הבית של קריפטוגרפיה וסיבוכיות    
236510 ממוש מערכות מסדי נתונים מידע קטלוגי עבור ממוש מערכות מסדי נתונים דף הבית של ממוש מערכות מסדי נתונים  ממוש מערכות מסדי נתונים ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
236518 סיבוכיות תקשורת מידע קטלוגי עבור סיבוכיות תקשורת דף הבית של סיבוכיות תקשורת   
236520 קידוד במערכות אחסון מידע מידע קטלוגי עבור קידוד במערכות אחסון מידע דף הבית של קידוד במערכות אחסון מידע   
236521 אלגוריתמי קירוב מידע קטלוגי עבור אלגוריתמי קירובדף הבית של אלגוריתמי קירוב   אלגוריתמי קירוב ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
236522 אלגוריתמים בביולוגיה חישובית מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים בביולוגיה חישובית דף הבית של אלגוריתמים בביולוגיה חישובית   
236523 מבוא לביואינפורמטיקה מידע קטלוגי עבור מבוא לביואינפורמטיקהדף הבית של מבוא לביואינפורמטיקה    
236524 פרויקט בביואינפורמטיקה מידע קטלוגי עבור פרויקט בביואינפורמטיקהדף הבית של פרויקט בביואינפורמטיקה    
236526 פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 2 מידע קטלוגי עבור פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 2 סילבוס של פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 2  סילבוס של פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 2   
236601 נושאים מתקדמים במ"מ 1 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 1 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 1 דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 1 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 1   
236602 נושאים מתקדמים במ"מ 2 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 2דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 2 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 2  סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 2   סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 2 
236603 נושאים מתקדמים במ"מ 3 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 3דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 3 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 3, סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 3  סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 3   סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 3 
236604 נושאים מתקדמים במ"מ 4 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 4  סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 4   סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 4 
236605 נושאים מתקדמים במ"מ 5 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 5דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 5 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 5 דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 5 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 5   
236606 נושאים מתקדמים במ"מ 6 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 6דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 6 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 6 דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 6 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 6   
236607 נושאים מתקדמים במ"מ 7 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 7דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 7 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 7    
236608 נושאים מתקדמים במ"מ 8 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 8דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 8 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 8 דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 8 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 8   סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 8 
236610 נושאים מתקדמים במ"מ 10 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 10  סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 10   סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 10 
236611 נושאים מתקדמים במ"מ 11 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 11 דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 11 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 11   
236613 נושאים מתקדמים בקריפטולוגיה ה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים בקריפטולוגיה ה    סילבוס של נושאים מתקדמים בקריפטולוגיה ה 
236620 נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים באלגוריתמים הדף הבית של נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה סילבוס של נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה   נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
236621 נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה+ת מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה+ת דף הבית של נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה+ת סילבוס של נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה+ת   
236622 נושאים מתקדמים מס 2 באלגוריתמים ה' מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים מס 2 באלגוריתמים ה' דף הבית של נושאים מתקדמים מס 2 באלגוריתמים ה' סילבוס של נושאים מתקדמים מס 2 באלגוריתמים ה'   
236624 נושאים מתקדמים בשיטות אימות פורמליות ה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים בשיטות אימות פורמליות ה דף הבית של נושאים מתקדמים בשיטות אימות פורמליות ה סילבוס של נושאים מתקדמים בשיטות אימות פורמליות ה   
236628 נושאים מתקדמים בגרפיקה ממוחשבת ה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים בגרפיקה ממוחשבת הדף הבית של נושאים מתקדמים בגרפיקה ממוחשבת ה    
236631 נושאים מתקדמים בבלשנות חישובית ה+ת מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים בבלשנות חישובית ה+תנושאים מתקדמים בבלשנות חישובית ה+ת ניתן בסמסטר חורף 2018-2019    
236634 נושאים מתקדמים ברשתות תקשורת מחשבים ה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים ברשתות תקשורת מחשבים ה סילבוס של נושאים מתקדמים ברשתות תקשורת מחשבים ה   נושאים מתקדמים ברשתות תקשורת מחשבים ה ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
236646 נושאים מתקדמים בתאוריה של מדעי המחשב ה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים בתאוריה של מדעי המחשב הדף הבית של נושאים מתקדמים בתאוריה של מדעי המחשב ה סילבוס של נושאים מתקדמים בתאוריה של מדעי המחשב ה    
236648 נושאים מתקדמים בסיבוכיות ה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים בסיבוכיות ה  סילבוס של נושאים מתקדמים בסיבוכיות ה   
236652 נושאים מתקדמים באבטחת מידע ה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים באבטחת מידע ה דף הבית של נושאים מתקדמים באבטחת מידע ה סילבוס של נושאים מתקדמים באבטחת מידע ה   
236653 נושאים מתקדמים באבטחת מידע ה+ת מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים באבטחת מידע ה+תדף הבית של נושאים מתקדמים באבטחת מידע ה+ת    
236700 תיכון תוכנה מידע קטלוגי עבור תיכון תוכנה דף הבית של תיכון תוכנה   
236703 תכנות מונחה עצמים מידע קטלוגי עבור תכנות מונחה עצמיםדף הבית של תכנות מונחה עצמים דף הבית של תכנות מונחה עצמים תכנות מונחה עצמים ניתן בסמסטר קיץ 2019 תכנות מונחה עצמים ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
236716 מודלים גיאומטריים במערכות תיב"מ מידע קטלוגי עבור מודלים גיאומטריים במערכות תיב"מ דף הבית של מודלים גיאומטריים במערכות תיב"מ   
236719 גיאומטריה חישובית מידע קטלוגי עבור גיאומטריה חישובית דף הבית של גיאומטריה חישובית  גיאומטריה חישובית ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
236754 פרויקט במערכות נבונות מידע קטלוגי עבור פרויקט במערכות נבונותפרויקט במערכות נבונות ניתן בסמסטר חורף 2018-2019 דף הבית של פרויקט במערכות נבונות  פרויקט במערכות נבונות ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
236755 אלגוריתמים מבוזרים מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים מבוזרים   אלגוריתמים מבוזרים ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
236756 מבוא למערכות לומדות מידע קטלוגי עבור מבוא למערכות לומדות דף הבית של מבוא למערכות לומדות  מבוא למערכות לומדות ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
236757 פרויקט במערכות לומדות מידע קטלוגי עבור פרויקט במערכות לומדות  סילבוס של פרויקט במערכות לומדות   
236779 יסודות אלגוריתמיים למידע מאסיבי מידע קטלוגי עבור יסודות אלגוריתמיים למידע מאסיבי דף הבית של יסודות אלגוריתמיים למידע מאסיבי   
236780 אלגוריתמים לניהול זכרון דינמי מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים לניהול זכרון דינמיאלגוריתמים לניהול זכרון דינמי ניתן בסמסטר חורף 2018-2019   אלגוריתמים לניהול זכרון דינמי ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
236790 שיטות רב-סריג מידע קטלוגי עבור שיטות רב-סריגדף הבית של שיטות רב-סריג   שיטות רב-סריג ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
236801 סמינר במדעי המחשב 1 מידע קטלוגי עבור סמינר במדעי המחשב 1דף הבית של סמינר במדעי המחשב 1 סילבוס של סמינר במדעי המחשב 1 דף הבית של סמינר במדעי המחשב 1 סילבוס של סמינר במדעי המחשב 1   סילבוס של סמינר במדעי המחשב 1 
236803 סמינר במדעי המחשב 3 מידע קטלוגי עבור סמינר במדעי המחשב 3 דף הבית של סמינר במדעי המחשב 3 סילבוס של סמינר במדעי המחשב 3   
236804 סמינר במדעי המחשב 4 מידע קטלוגי עבור סמינר במדעי המחשב 4 דף הבית של סמינר במדעי המחשב 4 סילבוס של סמינר במדעי המחשב 4   סילבוס של סמינר במדעי המחשב 4 
236805 סמינר במדעי המחשב 5 מידע קטלוגי עבור סמינר במדעי המחשב 5 דף הבית של סמינר במדעי המחשב 5 סילבוס של סמינר במדעי המחשב 5   
236813 סמינר באלגוריתמים מידע קטלוגי עבור סמינר באלגוריתמיםדף הבית של סמינר באלגוריתמים   סמינר באלגוריתמים ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
236818 סמינר בביואינפורמטיקה מידע קטלוגי עבור סמינר בביואינפורמטיקהדף הבית של סמינר בביואינפורמטיקה סילבוס של סמינר בביואינפורמטיקה    סילבוס של סמינר בביואינפורמטיקה 
236823 סמינר בעיבוד אינפורמציה קוונטית מידע קטלוגי עבור סמינר בעיבוד אינפורמציה קוונטית דף הבית של סמינר בעיבוד אינפורמציה קוונטית סילבוס של סמינר בעיבוד אינפורמציה קוונטית   
236826 סמינר במסדי נתונים מידע קטלוגי עבור סמינר במסדי נתונים דף הבית של סמינר במסדי נתונים  סמינר במסדי נתונים ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
236828 פרויקט במערכות מחשבים מידע קטלוגי עבור פרויקט במערכות מחשבים   פרויקט במערכות מחשבים ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
236831 סמינר בגאומטריה דיסקרטית מידע קטלוגי עבור סמינר בגאומטריה דיסקרטית   סמינר בגאומטריה דיסקרטית ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
236832 סמינר בתכנות מקבילי מידע קטלוגי עבור סמינר בתכנות מקבילי    סילבוס של סמינר בתכנות מקבילי 
236834 סמינר במערכות אחסון מידע מידע קטלוגי עבור סמינר במערכות אחסון מידע דף הבית של סמינר במערכות אחסון מידע סילבוס של סמינר במערכות אחסון מידע   
236860 עיבוד תמונות דיגיטלי מידע קטלוגי עבור עיבוד תמונות דיגיטלידף הבית של עיבוד תמונות דיגיטלי   עיבוד תמונות דיגיטלי ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
236861 ראיה חישובית גאומטרית מידע קטלוגי עבור ראיה חישובית גאומטריתדף הבית של ראיה חישובית גאומטרית   ראיה חישובית גאומטרית ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
236862 ייצוגים דלילים ויתירים ויישומיהם בעיבוד תמונות ואותות מידע קטלוגי עבור ייצוגים דלילים ויתירים ויישומיהם בעיבוד תמונות ואותותייצוגים דלילים ויתירים ויישומיהם בעיבוד תמונות ואותות ניתן בסמסטר חורף 2018-2019   ייצוגים דלילים ויתירים ויישומיהם בעיבוד תמונות ואותות ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
236873 ראיה ממוחשבת מידע קטלוגי עבור ראיה ממוחשבתדף הבית של ראיה ממוחשבת   ראיה ממוחשבת ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
236874 פרויקט בראיה ממוחשבת מידע קטלוגי עבור פרויקט בראיה ממוחשבת דף הבית של פרויקט בראיה ממוחשבת  פרויקט בראיה ממוחשבת ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
236927 מבוא לרובוטיקה מידע קטלוגי עבור מבוא לרובוטיקהדף הבית של מבוא לרובוטיקה    
236990 מבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטית מידע קטלוגי עבור מבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטיתמבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטית ניתן בסמסטר חורף 2018-2019   מבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטית ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
238902 סמינריון מחקר בקומבינטוריקה ותורת הגרפים מידע קטלוגי עבור סמינריון מחקר בקומבינטוריקה ותורת הגרפים  סילבוס של סמינריון מחקר בקומבינטוריקה ותורת הגרפים   סילבוס של סמינריון מחקר בקומבינטוריקה ותורת הגרפים