לוח זמני הוראה - רשימת הקורסים של הפקולטה

באפשרותכם לצפות ברשימת הקורסים ממוינת לפי שם קורס.

[ניתן בסמסטר] משמעותו שהקורס ניתן, אבל אין עדיין מידע עליו.

באפשרותכם לצפות ב רשימת קורסים התומכים בהוראה באנגלית

מספר קורסשם קורססמסטר קודםסמסטר נוכחיUGסמסטר קיץסמסטר הבא
חורף 2016-2017אביב 2017קיץ 2017חורף 2017-2018
234107 אנליזה נומרית דף הבית של אנליזה נומרית דף הבית של אנליזה נומרית מידע קטלוגי עבור אנליזה נומרית    
234111 מבוא למדעי המחשב דף הבית של מבוא למדעי המחשב דף הבית של מבוא למדעי המחשב מידע קטלוגי עבור מבוא למדעי המחשב    
234112 מבוא למחשב - שפת סי דף הבית של מבוא למחשב - שפת סי דף הבית של מבוא למחשב - שפת סי מידע קטלוגי עבור מבוא למחשב - שפת סי    
234114 מבוא למדעי המחשב מ' דף הבית של מבוא למדעי המחשב מ' דף הבית של מבוא למדעי המחשב מ' מידע קטלוגי עבור מבוא למדעי המחשב מ'    
234117 מבוא למדעי המחשב ח' דף הבית של מבוא למדעי המחשב ח' דף הבית של מבוא למדעי המחשב ח' מידע קטלוגי עבור מבוא למדעי המחשב ח'    
234118 ארגון ותכנות המחשב דף הבית של ארגון ותכנות המחשב דף הבית של ארגון ותכנות המחשב מידע קטלוגי עבור ארגון ותכנות המחשב    
234122 מבוא לתכנות מערכות דף הבית של מבוא לתכנות מערכות דף הבית של מבוא לתכנות מערכות מידע קטלוגי עבור מבוא לתכנות מערכות    
234123 מערכות הפעלה דף הבית של מערכות הפעלה דף הבית של מערכות הפעלה מידע קטלוגי עבור מערכות הפעלה    
234127 מבוא למחשב בשפת מטלאב דף הבית של מבוא למחשב בשפת מטלאב  מידע קטלוגי עבור מבוא למחשב בשפת מטלאב    
234141 קומבינטוריקה למדעי המחשב דף הבית של קומבינטוריקה למדעי המחשב דף הבית של קומבינטוריקה למדעי המחשב מידע קטלוגי עבור קומבינטוריקה למדעי המחשב    
234145 מערכות ספרתיות מערכות ספרתיות ניתן בסמסטר חורף 2016-2017  מידע קטלוגי עבור מערכות ספרתיות    
234218 מבני נתונים 1 דף הבית של מבני נתונים 1 דף הבית של מבני נתונים 1 מידע קטלוגי עבור מבני נתונים 1    
234247 אלגוריתמים 1 דף הבית של אלגוריתמים 1 דף הבית של אלגוריתמים 1 מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים 1    
234262 תכן לוגי דף הבית של תכן לוגי דף הבית של תכן לוגי מידע קטלוגי עבור תכן לוגי    
234267 מבנה מחשבים ספרתיים דף הבית של מבנה מחשבים ספרתיים דף הבית של מבנה מחשבים ספרתיים מידע קטלוגי עבור מבנה מחשבים ספרתיים    
234270 ניהול פרוייקטי תוכנה דף הבית של ניהול פרוייקטי תוכנה  מידע קטלוגי עבור ניהול פרוייקטי תוכנה    
234293 לוגיקה ותורת הקבוצות למדעי המחשב דף הבית של לוגיקה ותורת הקבוצות למדעי המחשב דף הבית של לוגיקה ותורת הקבוצות למדעי המחשב מידע קטלוגי עבור לוגיקה ותורת הקבוצות למדעי המחשב    
234311 פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב א דף הבית של פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב א  מידע קטלוגי עבור פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב א    
234312 פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב ב  דף הבית של פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב ב מידע קטלוגי עבור פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב ב    
234313 פרויקט תעשיתי דף הבית של פרויקט תעשיתי דף הבית של פרויקט תעשיתי מידע קטלוגי עבור פרויקט תעשיתי    
234319 שפות תכנות דף הבית של שפות תכנות דף הבית של שפות תכנות מידע קטלוגי עבור שפות תכנות    
234322 מערכות אחסון מידע דף הבית של מערכות אחסון מידע דף הבית של מערכות אחסון מידע מידע קטלוגי עבור מערכות אחסון מידע    
234325 גרפיקה ממוחשבת גרפיקה ממוחשבת ניתן בסמסטר חורף 2016-2017  מידע קטלוגי עבור גרפיקה ממוחשבת    
234326 פרויקט בגרפיקה ממוחשבת ה' פרויקט בגרפיקה ממוחשבת ה' ניתן בסמסטר חורף 2016-2017 פרויקט בגרפיקה ממוחשבת ה' ניתן בסמסטר אביב 2017 מידע קטלוגי עבור פרויקט בגרפיקה ממוחשבת ה'    
234329 פרויקט בעיבוד וניתוח תמונות פרויקט  בעיבוד וניתוח תמונות ניתן בסמסטר חורף 2016-2017 דף הבית של פרויקט  בעיבוד וניתוח תמונות מידע קטלוגי עבור פרויקט  בעיבוד וניתוח תמונות    
234900 סדנה בתכנות תחרותי  דף הבית של סדנה בתכנות תחרותי סילבוס של סדנה בתכנות תחרותי מידע קטלוגי עבור סדנה בתכנות תחרותי    
236026 ידע ומשחקים במערכות מבוזרות ידע ומשחקים במערכות מבוזרות ניתן בסמסטר חורף 2016-2017  מידע קטלוגי עבור ידע ומשחקים במערכות מבוזרות    
236278 מאיצים חישוביים ומערכות מואצות  דף הבית של מאיצים חישוביים ומערכות מואצות מידע קטלוגי עבור מאיצים חישוביים ומערכות מואצות    
236309 מבוא לתורת הצפינה מבוא לתורת הצפינה ניתן בסמסטר חורף 2016-2017  מידע קטלוגי עבור מבוא לתורת הצפינה    
236310 תורת השפות הפורמלית תורת השפות הפורמלית ניתן בסמסטר חורף 2016-2017  מידע קטלוגי עבור תורת השפות הפורמלית    
236311 סיבוכיות של חישובים אלגברים  דף הבית של סיבוכיות של חישובים אלגברים מידע קטלוגי עבור סיבוכיות של חישובים אלגברים    
236315 שיטות אלגבריות במדעי המחשב דף הבית של שיטות אלגבריות במדעי המחשב דף הבית של שיטות אלגבריות במדעי המחשב מידע קטלוגי עבור שיטות אלגבריות במדעי המחשב    
236321 שיטות בהנדסת תוכנה  דף הבית של שיטות בהנדסת תוכנה מידע קטלוגי עבור שיטות בהנדסת תוכנה    
236323 פרויקט בעיבוד נתונים מ סילבוס של פרויקט בעיבוד נתונים מ, סילבוס של פרויקט בעיבוד נתונים מ, סילבוס של פרויקט בעיבוד נתונים מ דף הבית של פרויקט בעיבוד נתונים מ סילבוס של פרויקט בעיבוד נתונים מ מידע קטלוגי עבור פרויקט בעיבוד נתונים מ    
236327 עיבוד תמונות ואותות במחשב  דף הבית של עיבוד תמונות ואותות במחשב מידע קטלוגי עבור עיבוד תמונות ואותות במחשב    
236329 עיבוד ספרתי של גאומטריה דף הבית של עיבוד ספרתי של גאומטריה  מידע קטלוגי עבור עיבוד ספרתי של גאומטריה    
236330 מבוא לאופטימיזציה  דף הבית של מבוא לאופטימיזציה סילבוס של מבוא לאופטימיזציה מידע קטלוגי עבור מבוא לאופטימיזציה    
236334 מבוא לרשתות מחשבים דף הבית של מבוא לרשתות מחשבים דף הבית של מבוא לרשתות מחשבים מידע קטלוגי עבור מבוא לרשתות מחשבים    
236340 פרויקט בתקשורת מחשבים פרויקט בתקשורת מחשבים ניתן בסמסטר חורף 2016-2017 דף הבית של פרויקט בתקשורת מחשבים מידע קטלוגי עבור פרויקט בתקשורת מחשבים    
236341 תקשורת באינטרנט דף הבית של תקשורת באינטרנט  מידע קטלוגי עבור תקשורת באינטרנט    
236342 מבוא לאימות תוכנה דף הבית של מבוא לאימות תוכנה  מידע קטלוגי עבור מבוא לאימות תוכנה    
236343 תורת החישוביות דף הבית של תורת החישוביות דף הבית של תורת החישוביות מידע קטלוגי עבור תורת החישוביות    
236345 אימות אוטומטי של מער תוכנה וחומרה'  דף הבית של אימות אוטומטי של מער תוכנה וחומרה' מידע קטלוגי עבור אימות אוטומטי של מער תוכנה וחומרה'    
236348 מבוא לממשקי אדם-מחשב  דף הבית של מבוא לממשקי אדם-מחשב מידע קטלוגי עבור מבוא לממשקי אדם-מחשב    
236349 פרויקט באבטחת מידע דף הבית של פרויקט באבטחת מידע דף הבית של פרויקט באבטחת מידע מידע קטלוגי עבור פרויקט באבטחת מידע    
236350 הגנה במערכות מתוכנתות דף הבית של הגנה במערכות מתוכנתות דף הבית של הגנה במערכות מתוכנתות מידע קטלוגי עבור הגנה במערכות מתוכנתות    
236351 מערכות מבוזרות דף הבית של מערכות מבוזרות  מידע קטלוגי עבור מערכות מבוזרות    
236353 אוטומטים ושפות פורמליות דף הבית של אוטומטים ושפות פורמליות דף הבית של אוטומטים ושפות פורמליות מידע קטלוגי עבור אוטומטים ושפות פורמליות    
236357 אלגוריתמים מבוזרים א דף הבית של אלגוריתמים מבוזרים א  מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים מבוזרים א    
236358 נושאים מתקדמים באלגוריתמים מבוזרים  דף הבית של אלגוריתמים מבוזרים בגרפים סילבוס של אלגוריתמים מבוזרים בגרפים מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים באלגוריתמים מבוזרים    
236359 אלגוריתמים 2  דף הבית של אלגוריתמים 2 מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים 2    
236360 תורת הקומפילציה דף הבית של תורת הקומפילציה דף הבית של תורת הקומפילציה מידע קטלוגי עבור תורת הקומפילציה    
236363 מערכות מסד נתונים דף הבית של מערכות מסד נתונים דף הבית של מערכות מסד נתונים מידע קטלוגי עבור מערכות מסד נתונים    
236366 פרויקט במערכות הפעלה מ פרויקט במערכות הפעלה מ ניתן בסמסטר חורף 2016-2017 פרויקט במערכות הפעלה מ ניתן בסמסטר אביב 2017 מידע קטלוגי עבור פרויקט במערכות הפעלה מ    
236370 תכנות מקבילי ומבוזר דף הבית של תכנות מקבילי ומבוזר  מידע קטלוגי עבור תכנות מקבילי ומבוזר    
236371 פרויקט בתכנות מקבילי ומבוזר פרויקט בתכנות מקבילי ומבוזר ניתן בסמסטר חורף 2016-2017 דף הבית של פרויקט בתכנות מקבילי ומבוזר סילבוס של פרויקט בתכנות מקבילי ומבוזר מידע קטלוגי עבור פרויקט בתכנות מקבילי ומבוזר    
236372 רשתות בייסיאניות דף הבית של רשתות בייסיאניות  מידע קטלוגי עבור רשתות בייסיאניות    
236374 שיטות הסתברותיות ואלגוריתמים  דף הבית של שיטות הסתברותיות ואלגוריתמים סילבוס של שיטות הסתברותיות ואלגוריתמים מידע קטלוגי עבור שיטות הסתברותיות ואלגוריתמים    
236376 הנדסת מערכות הפעלה  דף הבית של הנדסת מערכות הפעלה סילבוס של הנדסת מערכות הפעלה מידע קטלוגי עבור הנדסת מערכות הפעלה    
236378 עקרונות ניהול מידע חסר ודאות דף הבית של עקרונות ניהול מידע חסר ודאות  מידע קטלוגי עבור עקרונות ניהול מידע חסר ודאות    
236381 פרויקט ב-וי.אל.אס.אי. ב' סילבוס של פרויקט ב-וי.אל.אס.אי. ב' פרויקט ב-וי.אל.אס.אי. ב' ניתן בסמסטר אביב 2017 מידע קטלוגי עבור פרויקט ב-וי.אל.אס.אי. ב'    
236499 פרויקט בחומות אש דף הבית של פרויקט בחומות אש דף הבית של פרויקט בחומות אש מידע קטלוגי עבור פרויקט בחומות אש    
236501 מבוא לבינה מלאכותית דף הבית של מבוא לבינה מלאכותית  מידע קטלוגי עבור מבוא לבינה מלאכותית    
236502 פרויקט בבינה מלאכותית  דף הבית של פרויקט בבינה מלאכותית מידע קטלוגי עבור פרויקט בבינה מלאכותית    
236503 פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1 דף הבית של פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1 סילבוס של פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1, סילבוס של פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1, סילבוס של פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1 דף הבית של פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1 סילבוס של פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1 מידע קטלוגי עבור פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1    
236504 פרויקט המשך בתוכנה דף הבית של פרויקט המשך בתוכנה סילבוס של פרויקט המשך בתוכנה דף הבית של פרויקט המשך בתוכנה סילבוס של פרויקט המשך בתוכנה מידע קטלוגי עבור פרויקט המשך בתוכנה    
236510 ממוש מערכות מסדי נתונים דף הבית של ממוש מערכות מסדי נתונים  מידע קטלוגי עבור ממוש מערכות מסדי נתונים    
236518 סיבוכיות תקשורת  דף הבית של סיבוכיות תקשורת מידע קטלוגי עבור סיבוכיות תקשורת    
236520 קידוד במערכות אחסון מידע  דף הבית של קידוד במערכות אחסון מידע מידע קטלוגי עבור קידוד במערכות אחסון מידע    
236521 אלגוריתמי קירוב דף הבית של אלגוריתמי קירוב  מידע קטלוגי עבור אלגוריתמי קירוב    
236522 אלגוריתמים בביולוגיה חישובית  דף הבית של אלגוריתמים בביולוגיה חישובית מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים בביולוגיה חישובית    
236523 מבוא לביואינפורמטיקה דף הבית של מבוא לביואינפורמטיקה  מידע קטלוגי עבור מבוא לביואינפורמטיקה    
236524 פרויקט בביואינפורמטיקה דף הבית של פרויקט בביואינפורמטיקה  מידע קטלוגי עבור פרויקט בביואינפורמטיקה    
236525 מבוא לקידוד רשת, חסמים ובניות  דף הבית של מבוא לקידוד רשת, חסמים ובניות סילבוס של מבוא לקידוד רשת, חסמים ובניות מידע קטלוגי עבור מבוא לקידוד רשת, חסמים ובניות    
236601 נושאים מתקדמים במ"מ 1 דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 1 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 1  סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 1 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 1    
236602 נושאים מתקדמים במ"מ 2 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 2  סילבוס של חקירה אנליטית – נומרית של זרמי כובד – צפיפות מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 2    
236603 נושאים מתקדמים במ"מ 3 דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 3 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 3 דף הבית של פרויקט בתוכנה סילבוס של פרויקט בתוכנה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 3    
236604 נושאים מתקדמים במ"מ 4 דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 4 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 4  סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 4 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 4    
236605 נושאים מתקדמים במ"מ 5 דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 5 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 5  מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 5    
236607 נושאים מתקדמים במ"מ 7 דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 7 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 7 דף הבית של נושאים מתקדמים באבטחת מידע סילבוס של נושאים מתקדמים באבטחת מידע מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 7    
236610 נושאים מתקדמים במ"מ 10  דף הבית של אלגוריתמים לבעיות תת- מודולריות סילבוס של אלגוריתמים לבעיות תת- מודולריות מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 10    
236611 נושאים מתקדמים במ"מ 11  דף הבית של מודלים בחישוב חברתי סילבוס של מודלים בחישוב חברתי מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 11    
236620 נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה דף הבית של נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה סילבוס של נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה דף הבית של נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה סילבוס של נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה    
236629 נושאים מתקדמים בגרפיקה ממוחשבת ה+ת  דף הבית של נושאים מתקדמים בגרפיקה ממוחשבת ה+ת מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים בגרפיקה ממוחשבת ה+ת    
236635 נושאים מתקדמים ברשתות תקשורת מחשבים ה+ת  דף הבית של פונקציות רשת וירטואליות סילבוס של פונקציות רשת וירטואליות מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים ברשתות תקשורת מחשבים ה+ת    
236641 נושאים מתקדמים בעיבוד אינפורמציה קוונטי ה+ת דף הבית של נושאים מתקדמים בעיבוד אינפורמציה קוונטי ה+ת סילבוס של נושאים מתקדמים בעיבוד אינפורמציה קוונטי ה+ת  מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים בעיבוד אינפורמציה קוונטי ה+ת    
236646 נושאים מתקדמים בתאוריה של מדעי המחשב ה סילבוס של נושאים מתקדמים בתאוריה של מדעי המחשב ה  מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים בתאוריה של מדעי המחשב ה    
236650 נושאים מתקדמים בהנדסת תוכנה ה דף הבית של נושאים מתקדמים בהנדסת תוכנה ה סילבוס של נושאים מתקדמים בהנדסת תוכנה ה  סילבוס של נושאים מתקדמים בהנדסת תוכנה ה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים בהנדסת תוכנה ה    
236653 נושאים מתקדמים באבטחת מידע ה+ת דף הבית של נושאים מתקדמים באבטחת מידע ה+ת  מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים באבטחת מידע ה+ת    
236698 הבטחת איכות תוכנה  דף הבית של הבטחת איכות תוכנה מידע קטלוגי עבור הבטחת איכות תוכנה    
236700 תיכון תוכנה  דף הבית של תיכון תוכנה מידע קטלוגי עבור תיכון תוכנה    
236703 תכנות מונחה עצמים דף הבית של תכנות מונחה עצמים דף הבית של תכנות מונחה עצמים מידע קטלוגי עבור תכנות מונחה עצמים    
236719 גיאומטריה חישובית גיאומטריה חישובית ניתן בסמסטר חורף 2016-2017  מידע קטלוגי עבור גיאומטריה חישובית    
236754 פרויקט במערכות נבונות פרויקט במערכות נבונות ניתן בסמסטר חורף 2016-2017 דף הבית של פרויקט במערכות נבונות מידע קטלוגי עבור פרויקט במערכות נבונות    
236756 מבוא למערכות לומדות  מבוא למערכות לומדות ניתן בסמסטר אביב 2017 מידע קטלוגי עבור מבוא למערכות לומדות    
236757 פרויקט במערכות לומדות פרויקט במערכות לומדות ניתן בסמסטר חורף 2016-2017 פרויקט במערכות לומדות ניתן בסמסטר אביב 2017 מידע קטלוגי עבור פרויקט במערכות לומדות    
236801 סמינר במדעי המחשב 1 דף הבית של סמינר במדעי המחשב 1 סילבוס של סמינר במדעי המחשב 1 דף הבית של סמינר ברשתות בייסיאניות סילבוס של סמינר ברשתות בייסיאניות מידע קטלוגי עבור סמינר במדעי המחשב 1    
236802 סמינר במדעי המחשב 2  דף הבית של סמינר על קידודים למחיקות במערכות אחסון מבוזר סילבוס של סמינר על קידודים למחיקות במערכות אחסון מבוזר מידע קטלוגי עבור סמינר במדעי המחשב 2    
236803 סמינר במדעי המחשב 3   סילבוס של סמינר במדעי המחשב 3 מידע קטלוגי עבור סמינר במדעי המחשב 3    
236804 סמינר במדעי המחשב 4  דף הבית של ראיה תלת-ממדית וניתוח צורות סילבוס של ראיה תלת-ממדית וניתוח צורות מידע קטלוגי עבור סמינר במדעי המחשב 4    
236813 סמינר באלגוריתמים דף הבית של סמינר באלגוריתמים דף הבית של סמינר באלגוריתמים מידע קטלוגי עבור סמינר באלגוריתמים    
236815 סמינר בראיה ממוחשבת  דף הבית של סמינר בראיה ממוחשבת מידע קטלוגי עבור סמינר בראיה ממוחשבת    
236816 סמינר בגרפיקה ממוחשבת  דף הבית של סמינר בגרפיקה ממוחשבת סילבוס של סמינר בגרפיקה ממוחשבת מידע קטלוגי עבור סמינר בגרפיקה ממוחשבת    
236818 סמינר בביואינפורמטיקה דף הבית של סמינר בביואינפורמטיקה סילבוס של סמינר בביואינפורמטיקה דף הבית של סמינר בביואינפורמטיקה סילבוס של סמינר בביואינפורמטיקה מידע קטלוגי עבור סמינר בביואינפורמטיקה    
236825 סמינר באלגוריתמים מבוזרים דף הבית של סמינר באלגוריתמים מבוזרים סילבוס של סמינר באלגוריתמים מבוזרים  מידע קטלוגי עבור סמינר באלגוריתמים מבוזרים    
236826 סמינר במסדי נתונים  דף הבית של סמינר במסדי נתונים מידע קטלוגי עבור סמינר במסדי נתונים    
236828 פרויקט במערכות מחשבים דף הבית של פרויקט במערכות מחשבים פרויקט במערכות מחשבים ניתן בסמסטר אביב 2017 מידע קטלוגי עבור פרויקט במערכות מחשבים    
236834 סמינר במערכות אחסון מידע  דף הבית של סמינר במערכות אחסון מידע סילבוס של סמינר במערכות אחסון מידע מידע קטלוגי עבור סמינר במערכות אחסון מידע    
236861 ראיה חישובית גאומטרית דף הבית של ראיה חישובית גאומטרית  מידע קטלוגי עבור ראיה חישובית גאומטרית    
236873 ראיה ממוחשבת דף הבית של ראיה ממוחשבת  מידע קטלוגי עבור ראיה ממוחשבת    
236874 פרויקט בראיה ממוחשבת פרויקט בראיה ממוחשבת ניתן בסמסטר חורף 2016-2017 דף הבית של פרויקט בראיה ממוחשבת מידע קטלוגי עבור פרויקט בראיה ממוחשבת    
236927 מבוא לרובוטיקה דף הבית של מבוא לרובוטיקה  מידע קטלוגי עבור מבוא לרובוטיקה    
236990 מבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטית  דף הבית של מבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטית מידע קטלוגי עבור מבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטית    
238739 גאומטריה אלגוריתמית דיסקרטית  דף הבית של גאומטריה אלגוריתמית דיסקרטית מידע קטלוגי עבור גאומטריה אלגוריתמית דיסקרטית    
238900 סמינריון מחקר בתאוריה סילבוס של סמינריון מחקר בתאוריה  מידע קטלוגי עבור סמינריון מחקר בתאוריה    
238902 סמינריון מחקר בקומבינטוריקה ותורת הגרפים   סילבוס של סמינריון מחקר בקומבינטוריקה ותורת הגרפים מידע קטלוגי עבור סמינריון מחקר בקומבינטוריקה ותורת הגרפים