רשימת הקורסים

באפשרותכם לצפות ברשימת הקורסים ממוינת לפי שם קורס.

[ניתן בסמסטר] משמעותו שהקורס ניתן, אבל אין עדיין מידע עליו.

באפשרותכם לצפות ב רשימת קורסים התומכים בהוראה באנגלית

באפשרותכם לצפות ב רשימת כל הקורסים (בסמסטר נתון)  פרוייקטים   קורסים מתקדמים   סמינרים

מספר קורסשם קורסUGסמסטר קודם
אביב 2019
סמסטר נוכחי
קיץ 2019
סמסטר הבא
חורף 2019-2020
234112 מבוא למחשב - שפת סי מידע קטלוגי עבור מבוא למחשב - שפת סידף הבית של מבוא למחשב - שפת סי דף הבית של מבוא למחשב - שפת סי  
234114 מבוא למדעי המחשב מ' מידע קטלוגי עבור מבוא למדעי המחשב מ'דף הבית של מבוא למדעי המחשב מ' דף הבית של מבוא למדעי המחשב מ' מבוא למדעי המחשב מ' ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
234117 מבוא למדעי המחשב ח' מידע קטלוגי עבור מבוא למדעי המחשב ח'דף הבית של מבוא למדעי המחשב ח' דף הבית של מבוא למדעי המחשב ח' מבוא למדעי המחשב ח' ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
234118 ארגון ותכנות המחשב מידע קטלוגי עבור ארגון ותכנות המחשבדף הבית של ארגון ותכנות המחשב  ארגון ותכנות המחשב ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
234123 מערכות הפעלה מידע קטלוגי עבור מערכות הפעלהדף הבית של מערכות הפעלה  מערכות הפעלה ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
234124 מבוא לתכנות מערכות מידע קטלוגי עבור מבוא לתכנות מערכותדף הבית של מבוא לתכנות מערכות דף הבית של מבוא לתכנות מערכות מבוא לתכנות מערכות ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
234125 אלגוריתמים נומריים מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים נומרייםדף הבית של אלגוריתמים נומריים  אלגוריתמים נומריים ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
234128 מבוא למחשב בשפת פייתון מידע קטלוגי עבור מבוא למחשב בשפת פייתון  מבוא למחשב בשפת פייתון ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
234129 מבוא לתורת הקבוצות ואוטומטים למדמ"ח מידע קטלוגי עבור מבוא לתורת הקבוצות ואוטומטים למדמ"חדף הבית של מבוא לתורת הקבוצות ואוטומטים למדמ"ח  מבוא לתורת הקבוצות ואוטומטים למדמ"ח ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
234141 קומבינטוריקה למדעי המחשב מידע קטלוגי עבור קומבינטוריקה למדעי המחשבדף הבית של קומבינטוריקה למדעי המחשב דף הבית של קומבינטוריקה למדעי המחשב קומבינטוריקה למדעי המחשב ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
234218 מבני נתונים 1 מידע קטלוגי עבור מבני נתונים 1דף הבית של מבני נתונים 1  מבני נתונים 1 ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
234221 מבוא למדעי המחשב נ' מידע קטלוגי עבור מבוא למדעי המחשב נ'דף הבית של מבוא למדעי המחשב נ'  מבוא למדעי המחשב נ' ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
234247 אלגוריתמים 1 מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים 1דף הבית של אלגוריתמים 1  אלגוריתמים 1 ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
234262 תכן לוגי מידע קטלוגי עבור תכן לוגידף הבית של תכן לוגי   
234292 לוגיקה למדמ"ח מידע קטלוגי עבור לוגיקה למדמ"חדף הבית של לוגיקה למדמ"ח  לוגיקה למדמ"ח ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
234293 לוגיקה ותורת הקבוצות למדעי המחשב מידע קטלוגי עבור לוגיקה ותורת הקבוצות למדעי המחשבדף הבית של לוגיקה ותורת הקבוצות למדעי המחשב   
234311 פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב א מידע קטלוגי עבור פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב א  פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב א ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
234312 פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב ב מידע קטלוגי עבור פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב בפרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב ב ניתן בסמסטר אביב 2019   
234313 פרויקט תעשיתי מידע קטלוגי עבור פרויקט תעשיתידף הבית של פרויקט תעשיתי   
234325 גרפיקה ממוחשבת מידע קטלוגי עבור גרפיקה ממוחשבת  גרפיקה ממוחשבת ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
234326 פרויקט בגרפיקה ממוחשבת ה' מידע קטלוגי עבור פרויקט בגרפיקה ממוחשבת ה'דף הבית של פרויקט בגרפיקה ממוחשבת ה'   
234329 פרויקט בעיבוד וניתוח תמונות מידע קטלוגי עבור פרויקט  בעיבוד וניתוח תמונותדף הבית של פרויקט  בעיבוד וניתוח תמונות  פרויקט  בעיבוד וניתוח תמונות ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
234901 סדנה בתכנות תחרותי מידע קטלוגי עבור סדנה בתכנות תחרותידף הבית של סדנה בתכנות תחרותי   
236001 מבוא למחקר פקולטי במדעי המחשב מידע קטלוגי עבור מבוא למחקר פקולטי במדעי המחשב   סילבוס של מבוא למחקר פקולטי במדעי המחשב 
236026 ידע ומשחקים במערכות מבוזרות מידע קטלוגי עבור ידע ומשחקים במערכות מבוזרותידע ומשחקים במערכות מבוזרות ניתן בסמסטר אביב 2019   
236200 עיבוד אותות, תמונות ומידע מידע קטלוגי עבור עיבוד אותות, תמונות ומידעדף הבית של עיבוד אותות, תמונות ומידע  עיבוד אותות, תמונות ומידע ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
236267 מבנה מחשבים מידע קטלוגי עבור מבנה מחשביםדף הבית של מבנה מחשבים  מבנה מחשבים ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
236278 מאיצים חישוביים ומערכות מואצות מידע קטלוגי עבור מאיצים חישוביים ומערכות מואצותמאיצים חישוביים ומערכות מואצות ניתן בסמסטר אביב 2019   
236306 גרפים מקריים מידע קטלוגי עבור גרפים מקריים  גרפים מקריים ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
236307 גרפים מרחיבים ושימושיהם מידע קטלוגי עבור גרפים מרחיבים ושימושיהם סילבוס של גרפים מרחיבים ושימושיהם   
236309 מבוא לתורת הצפינה מידע קטלוגי עבור מבוא לתורת הצפינה  דף הבית של מבוא לתורת הצפינה 
236313 תורת הסיבוכיות מידע קטלוגי עבור תורת הסיבוכיות  תורת הסיבוכיות ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
236319 שפות תכנות מידע קטלוגי עבור שפות תכנותדף הבית של שפות תכנות דף הבית של שפות תכנות שפות תכנות ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
236322 מערכות אחסון מידע מידע קטלוגי עבור מערכות אחסון מידע  מערכות אחסון מידע ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
236323 פרויקט בעיבוד נתונים מ מידע קטלוגי עבור פרויקט בעיבוד נתונים מפרויקט בעיבוד נתונים מ ניתן בסמסטר אביב 2019  פרויקט בעיבוד נתונים מ ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
236328 פרויקט בגרפיקה ממוחשבת מ מידע קטלוגי עבור פרויקט בגרפיקה ממוחשבת מפרויקט בגרפיקה ממוחשבת מ ניתן בסמסטר אביב 2019   
236329 עיבוד ספרתי של גאומטריה מידע קטלוגי עבור עיבוד ספרתי של גאומטריהדף הבית של עיבוד ספרתי של גאומטריה   
236330 מבוא לאופטימיזציה מידע קטלוגי עבור מבוא לאופטימיזציהדף הבית של מבוא לאופטימיזציה   
236332 האינטרנט של הדברים - טכנולוגיות ויישומים מידע קטלוגי עבור האינטרנט של הדברים - טכנולוגיות ויישומיםדף הבית של האינטרנט של הדברים - טכנולוגיות ויישומים   
236333 פרויקט באינטרנט של הדברים מידע קטלוגי עבור פרויקט באינטרנט של הדבריםדף הבית של פרויקט באינטרנט של הדברים   
236334 מבוא לרשתות מחשבים מידע קטלוגי עבור מבוא לרשתות מחשביםדף הבית של מבוא לרשתות מחשבים  מבוא לרשתות מחשבים ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
236340 פרויקט בתקשורת מחשבים מידע קטלוגי עבור פרויקט בתקשורת מחשביםדף הבית של פרויקט בתקשורת מחשבים  דף הבית של פרויקט בתקשורת מחשבים 
236341 תקשורת באינטרנט מידע קטלוגי עבור תקשורת באינטרנטדף הבית של תקשורת באינטרנט   
236342 מבוא לאימות תוכנה מידע קטלוגי עבור מבוא לאימות תוכנה  מבוא לאימות תוכנה ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
236343 תורת החישוביות מידע קטלוגי עבור תורת החישוביותדף הבית של תורת החישוביות  תורת החישוביות ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
236345 אימות אוטומטי של מער תוכנה וחומרה' מידע קטלוגי עבור אימות אוטומטי של מער תוכנה וחומרה'דף הבית של אימות אוטומטי של מער תוכנה וחומרה'   
236349 פרויקט באבטחת מידע מידע קטלוגי עבור פרויקט באבטחת מידעדף הבית של פרויקט באבטחת מידע  דף הבית של פרויקט באבטחת מידע 
236350 הגנה ברשתות מידע קטלוגי עבור הגנה ברשתותדף הבית של הגנה ברשתות  הגנה ברשתות ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
236351 מערכות מבוזרות מידע קטלוגי עבור מערכות מבוזרות  מערכות מבוזרות ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
236353 אוטומטים ושפות פורמליות מידע קטלוגי עבור אוטומטים ושפות פורמליותדף הבית של אוטומטים ושפות פורמליות   
236356 תאוריה של מערכות מסד נתונים מידע קטלוגי עבור תאוריה של מערכות מסד נתונים  דף הבית של תאוריה של מערכות מסד נתונים 
236359 אלגוריתמים 2 מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים 2דף הבית של אלגוריתמים 2   
236360 תורת הקומפילציה מידע קטלוגי עבור תורת הקומפילציהדף הבית של תורת הקומפילציה  תורת הקומפילציה ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
236363 מערכות מסד נתונים מידע קטלוגי עבור מערכות מסד נתוניםדף הבית של מערכות מסד נתונים  מערכות מסד נתונים ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
236366 פרויקט במערכות הפעלה מ מידע קטלוגי עבור פרויקט במערכות הפעלה מ  דף הבית של פרויקט במערכות הפעלה מ 
236369 ניהול מידע ברשת האינטרנט מידע קטלוגי עבור ניהול מידע ברשת האינטרנט  דף הבית של ניהול מידע ברשת האינטרנט סילבוס של ניהול מידע ברשת האינטרנט 
236370 תכנות מקבילי ומבוזר מידע קטלוגי עבור תכנות מקבילי ומבוזר  תכנות מקבילי ומבוזר ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
236371 פרויקט בתכנות מקבילי ומבוזר מידע קטלוגי עבור פרויקט בתכנות מקבילי ומבוזרדף הבית של פרויקט בתכנות מקבילי ומבוזר   
236374 שיטות הסתברותיות ואלגוריתמים מידע קטלוגי עבור שיטות הסתברותיות ואלגוריתמים   סילבוס של שיטות הסתברותיות ואלגוריתמים 
236381 פרויקט ב-וי.אל.אס.אי. ב' מידע קטלוגי עבור פרויקט ב-וי.אל.אס.אי. ב'פרויקט ב-וי.אל.אס.אי. ב' ניתן בסמסטר אביב 2019   סילבוס של פרויקט ב-וי.אל.אס.אי. ב' 
236490 אבטחת מחשבים מידע קטלוגי עבור אבטחת מחשבים  דף הבית של אבטחת מחשבים 
236496 הנדסה לאחור מידע קטלוגי עבור הנדסה לאחור  דף הבית של הנדסה לאחור 
236499 פרויקט בחומות אש מידע קטלוגי עבור פרויקט בחומות אשדף הבית של פרויקט בחומות אש   
236500 קריפטאנליזה מידע קטלוגי עבור קריפטאנליזה  קריפטאנליזה ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
236501 מבוא לבינה מלאכותית מידע קטלוגי עבור מבוא לבינה מלאכותית  דף הבית של מבוא לבינה מלאכותית סילבוס של מבוא לבינה מלאכותית 
236502 פרויקט בבינה מלאכותית מידע קטלוגי עבור פרויקט בבינה מלאכותיתדף הבית של פרויקט בבינה מלאכותית   
236503 פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1 מידע קטלוגי עבור פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1דף הבית של פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1 סילבוס של פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1  דף הבית של פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1 סילבוס של פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1 
236504 פרויקט המשך בתוכנה מידע קטלוגי עבור פרויקט המשך בתוכנה   סילבוס של פרויקט המשך בתוכנה 
236506 קריפטולוגיה מידע קטלוגי עבור קריפטולוגיהדף הבית של קריפטולוגיה   
236510 ממוש מערכות מסדי נתונים מידע קטלוגי עבור ממוש מערכות מסדי נתוניםדף הבית של ממוש מערכות מסדי נתונים   
236518 סיבוכיות תקשורת מידע קטלוגי עבור סיבוכיות תקשורתדף הבית של סיבוכיות תקשורת   
236520 קידוד במערכות אחסון מידע מידע קטלוגי עבור קידוד במערכות אחסון מידעדף הבית של קידוד במערכות אחסון מידע   
236521 אלגוריתמי קירוב מידע קטלוגי עבור אלגוריתמי קירוב  אלגוריתמי קירוב ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
236522 אלגוריתמים בביולוגיה חישובית מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים בביולוגיה חישוביתדף הבית של אלגוריתמים בביולוגיה חישובית   
236524 פרויקט בביואינפורמטיקה מידע קטלוגי עבור פרויקט בביואינפורמטיקה  פרויקט בביואינפורמטיקה ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
236526 פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 2 מידע קטלוגי עבור פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 2 סילבוס של פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 2   
236601 נושאים מתקדמים במ"מ 1 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 1דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 1 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 1   
236602 נושאים מתקדמים במ"מ 2 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 2 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 2   סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 2 
236603 נושאים מתקדמים במ"מ 3 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 3 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 3   סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 3 
236604 נושאים מתקדמים במ"מ 4 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 4 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 4   סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 4 
236605 נושאים מתקדמים במ"מ 5 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 5דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 5 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 5   סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 5 
236606 נושאים מתקדמים במ"מ 6 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 6דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 6 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 6   
236608 נושאים מתקדמים במ"מ 8 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 8דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 8 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 8   סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 8 
236610 נושאים מתקדמים במ"מ 10 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 10 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 10  דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 10 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 10 
236611 נושאים מתקדמים במ"מ 11 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 11דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 11 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 11   
236613 נושאים מתקדמים בקריפטולוגיה ה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים בקריפטולוגיה ה   סילבוס של נושאים מתקדמים בקריפטולוגיה ה 
236620 נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה   סילבוס של נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה 
236621 נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה+ת מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה+תדף הבית של נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה+ת סילבוס של נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה+ת   
236622 נושאים מתקדמים מס 2 באלגוריתמים ה' מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים מס 2 באלגוריתמים ה'דף הבית של נושאים מתקדמים מס 2 באלגוריתמים ה' סילבוס של נושאים מתקדמים מס 2 באלגוריתמים ה'   
236624 נושאים מתקדמים בשיטות אימות פורמליות ה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים בשיטות אימות פורמליות הדף הבית של נושאים מתקדמים בשיטות אימות פורמליות ה סילבוס של נושאים מתקדמים בשיטות אימות פורמליות ה   
236634 נושאים מתקדמים ברשתות תקשורת מחשבים ה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים ברשתות תקשורת מחשבים ה  נושאים מתקדמים ברשתות תקשורת מחשבים ה ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
236648 נושאים מתקדמים בסיבוכיות ה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים בסיבוכיות ה סילבוס של נושאים מתקדמים בסיבוכיות ה   
236652 נושאים מתקדמים באבטחת מידע ה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים באבטחת מידע הדף הבית של נושאים מתקדמים באבטחת מידע ה סילבוס של נושאים מתקדמים באבטחת מידע ה   
236700 תיכון תוכנה מידע קטלוגי עבור תיכון תוכנהדף הבית של תיכון תוכנה   
236703 תכנות מונחה עצמים מידע קטלוגי עבור תכנות מונחה עצמיםדף הבית של תכנות מונחה עצמים דף הבית של תכנות מונחה עצמים תכנות מונחה עצמים ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
236716 מודלים גיאומטריים במערכות תיב"מ מידע קטלוגי עבור מודלים גיאומטריים במערכות תיב"מדף הבית של מודלים גיאומטריים במערכות תיב"מ   
236719 גיאומטריה חישובית מידע קטלוגי עבור גיאומטריה חישוביתדף הבית של גיאומטריה חישובית  גיאומטריה חישובית ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
236754 פרויקט במערכות נבונות מידע קטלוגי עבור פרויקט במערכות נבונותדף הבית של פרויקט במערכות נבונות  פרויקט במערכות נבונות ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
236755 אלגוריתמים מבוזרים מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים מבוזרים   סילבוס של אלגוריתמים מבוזרים 
236756 מבוא למערכות לומדות מידע קטלוגי עבור מבוא למערכות לומדותדף הבית של מבוא למערכות לומדות  מבוא למערכות לומדות ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
236757 פרויקט במערכות לומדות מידע קטלוגי עבור פרויקט במערכות לומדות סילבוס של פרויקט במערכות לומדות   
236779 יסודות אלגוריתמיים למידע מאסיבי מידע קטלוגי עבור יסודות אלגוריתמיים למידע מאסיבידף הבית של יסודות אלגוריתמיים למידע מאסיבי   
236780 אלגוריתמים לניהול זכרון דינמי מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים לניהול זכרון דינמי  דף הבית של אלגוריתמים לניהול זכרון דינמי 
236781 למידה עמוקה על מאיצים חישוביים מידע קטלוגי עבור למידה עמוקה על מאיצים חישוביים  למידה עמוקה על מאיצים חישוביים ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
236790 שיטות רב-סריג מידע קטלוגי עבור שיטות רב-סריג  שיטות רב-סריג ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
236801 סמינר במדעי המחשב 1 מידע קטלוגי עבור סמינר במדעי המחשב 1דף הבית של סמינר במדעי המחשב 1 סילבוס של סמינר במדעי המחשב 1   סילבוס של סמינר במדעי המחשב 1 
236802 סמינר במדעי המחשב 2 מידע קטלוגי עבור סמינר במדעי המחשב 2   סילבוס של סמינר במדעי המחשב 2 
236803 סמינר במדעי המחשב 3 מידע קטלוגי עבור סמינר במדעי המחשב 3דף הבית של סמינר במדעי המחשב 3 סילבוס של סמינר במדעי המחשב 3   
236804 סמינר במדעי המחשב 4 מידע קטלוגי עבור סמינר במדעי המחשב 4דף הבית של סמינר במדעי המחשב 4 סילבוס של סמינר במדעי המחשב 4   סילבוס של סמינר במדעי המחשב 4 
236805 סמינר במדעי המחשב 5 מידע קטלוגי עבור סמינר במדעי המחשב 5דף הבית של סמינר במדעי המחשב 5 סילבוס של סמינר במדעי המחשב 5   
236813 סמינר באלגוריתמים מידע קטלוגי עבור סמינר באלגוריתמים   סילבוס של סמינר באלגוריתמים 
236818 סמינר בביואינפורמטיקה מידע קטלוגי עבור סמינר בביואינפורמטיקה   סילבוס של סמינר בביואינפורמטיקה 
236823 סמינר בעיבוד אינפורמציה קוונטית מידע קטלוגי עבור סמינר בעיבוד אינפורמציה קוונטיתדף הבית של סמינר בעיבוד אינפורמציה קוונטית סילבוס של סמינר בעיבוד אינפורמציה קוונטית   
236826 סמינר במסדי נתונים מידע קטלוגי עבור סמינר במסדי נתוניםדף הבית של סמינר במסדי נתונים  סמינר במסדי נתונים ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
236828 פרויקט במערכות מחשבים מידע קטלוגי עבור פרויקט במערכות מחשבים  פרויקט במערכות מחשבים ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
236831 סמינר בגאומטריה דיסקרטית מידע קטלוגי עבור סמינר בגאומטריה דיסקרטית   סילבוס של סמינר בגאומטריה דיסקרטית 
236832 סמינר בתכנות מקבילי מידע קטלוגי עבור סמינר בתכנות מקבילי   סילבוס של סמינר בתכנות מקבילי 
236834 סמינר במערכות אחסון מידע מידע קטלוגי עבור סמינר במערכות אחסון מידעדף הבית של סמינר במערכות אחסון מידע סילבוס של סמינר במערכות אחסון מידע   
236860 עיבוד תמונות דיגיטלי מידע קטלוגי עבור עיבוד תמונות דיגיטלי  עיבוד תמונות דיגיטלי ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
236861 ראיה חישובית גאומטרית מידע קטלוגי עבור ראיה חישובית גאומטרית  ראיה חישובית גאומטרית ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
236862 ייצוגים דלילים ויתירים ויישומיהם בעיבוד תמונות ואותות מידע קטלוגי עבור ייצוגים דלילים ויתירים ויישומיהם בעיבוד תמונות ואותות  ייצוגים דלילים ויתירים ויישומיהם בעיבוד תמונות ואותות ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
236873 ראיה ממוחשבת מידע קטלוגי עבור ראיה ממוחשבת  ראיה ממוחשבת ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
236874 פרויקט בראיה ממוחשבת מידע קטלוגי עבור פרויקט בראיה ממוחשבתדף הבית של פרויקט בראיה ממוחשבת  פרויקט בראיה ממוחשבת ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
236927 מבוא לרובוטיקה מידע קטלוגי עבור מבוא לרובוטיקה  מבוא לרובוטיקה ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
236990 מבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטית מידע קטלוגי עבור מבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטית  מבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטית ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
238902 סמינריון מחקר בקומבינטוריקה ותורת הגרפים   סילבוס של סמינריון מחקר בקומבינטוריקה ותורת הגרפים   סילבוס של סמינריון מחקר בקומבינטוריקה ותורת הגרפים