הזמנת צילומי בחינות

  • הזמנת צילום בחינה מתבצעת דרך אתר בית הספר ללימודי הסמכה של הטכניון.
  • קבלת הצילומים מתבצעת במזכירות לימודי הסמכה של הפקולטה.

הגשת ערעור על ציון בחינה

  • לאחר קבלת תצלום הבחינה יש למלא טופס ערעור ולמוסרו בתא המרצה או המתרגל אשר במזכירות הפקולטה (קומה 5).
  • קבלת הערעורים מתבצעת במזכירות לימודי הסמכה של הפקולטה.