דלג לתוכן (מקש קיצור 's')
Logo of Technion
Logo of CS Department
לימודי תואר ראשון

מצב אקדמי לא תקין

מצב אקדמי לא תקין (מתוך תקנון לימודי הסמכה)

3.1.5 הפסקת לימודים

פעם בשנה, בתום סמסטר הקיץ, תיבדק התקדמותם בלימודים של כל הסטודנטים. לגבי סטודנט שהממוצע המצטבר המשוקלל של ציוניו הינו פחות מ-65, או שיעור ההצלחות המשוקלל במקצועות שלמד הינו פחות מ-2/3 תידון הפסקת לימודיו. תוצאות הדיון יכולות להיות אחת מן השתיים: הפסקת לימודיו, או המשך לימודים על-פי תוכנית סמסטריאלית המוכתבת על-ידי יועצו הפקולטי, וזאת למשך סמסטר אחד או שנה אחת. לגבי סטודנט שנערך לגביו דיון להפסקת לימודיו והורשה להמשיך בלימודים ייבדקו בתום הסמסטר או השנה הדברים הבאים:

הממוצע המצטבר, שיעור הכישלונות, ואם עבר (לאחר המועד השני) את כל המקצועות בתוכנית המוכתבת.

אם לא עמד בדרישות לעיל - הפסקת לימודיו תידון שוב.

סטודנט שמפסיק את לימודיו בטכניון ביוזמתו (והוא איננו בדיון להפסקת לימודים), יוכל לחזור ללימודים על-פי המלצת הפקולטה ואישור דיקן לימודי הסמכה. עם חזרתו ללימודים, תקבע לו הפקולטה תוכנית ללימודים לתואר, ומשך לימודים, שיאושרו על ידי דיקן לימודי הסמכה. כנ"ל גם לגבי סטודנט שלימודיו הופסקו, אלא שהוא יוכל להגיש בקשה לחזרה ללימודים רק לאחר הפסקה של שנתיים.


3.1.6 חזרה ללימודים אחרי הפסקה ממושכת

סטודנט החוזר ללימודים אחרי הפסקה ממושכת (מעל 3 שנים) יחוייב בלימודי השלמה בתחום שבין 25-10 נקודות צבירה.

סטודנט החוזר ללימודים אחרי הפסקה ממושכת (מעל 3 שנים) לא יקבל הכרה עבור מקצועות בהם קבל ציון פחות מ-65.

על הדרישות הספציפיות, היקף לימודי ההשלמה, ומשך הלימודים, תמליץ היחידה המקבלת בפני דיקן לימודי הסמכה.


הנחיות לסטודנטים במצב לא תקין

 1. הרישום למקצועות ייעשה ישירות במחשב הטכניון, ובהתאם להנחיות המפורטות בהמשך.  

 2. לאחר הרישום, הסטודנט יפיק באמצעות האינטרנט טופס לתוכנית מחייבת ויגיש אותו לאישור היועץ בפקולטה.  

 3. היועץ לא יאשר שיפורי ציונים תקינים בתוכנית המחייבת. סטודנט המשוכנע כי קיימת הצדקה לאשר שיפורי ציונים תקינים (על חשבון מאמץ להשלים קורסים חסרים) יבקש אישור לשיפורים אילו בבקשת סטודנט למזכירות.

 4. במידת הצורך יעדכן הסטודנט את הרישום במחשב כפי שיסוכם עם היועץ.    

 5. סטודנט במצב זה נדרש:

  • (א') להשלים את החובות בכל מקצועות החובה שבהם היה רשום בסמסטרים הקודמים.  

  • (ב') לא להירשם לקורסים שלא עמד בדרישות הקדם שלהם.

  • (ג') להירשם למקצועות חובה בהיקף של 10 נקודות לפחות, בנוסף למקצועות המחוייבים על-פי סעיף א', בהתאם למערכת המומלצת בקטלוג.

 6. מקסימום סה"כ הנקודות המותר תלוי במספר הקורסים עליהם חוזרים לפי סעיף א':

  20 נק' - אם לא חוזרים על יותר מקורס אחד.  

  21 נק' - אם חוזרים על שני קורסים.  

  22 נק' - אם חוזרים על שלושה קורסים ויותר. 

  לא להירשם ליותר מקורס אחד מלימודים כלליים (רשימה חופשית). 

  יש לסיים את התהליך עד לתאריך המצויין במכתב שקיבל הסטודנט ממדור סטודנטים. אין צורך לחכות לקבלת כל ציוני המבחנים מהסמסטר הקודם. סטודנט שלא יעמוד בחלק מדרישות הקדם עקב אי-מעבר מקצועות קדם או שיתברר שלא עבר קורס חובה כלשהו יהיה חייב לעדכן את המערכת שלו.  

 7. סטודנט שלא יגיע לייעוץ עד התאריך הנ"ל, תיקבע לו מערכת ללא התייעצות אתו.  

 8. יש לשים לב כי הדיון בהמשך או בהפסקת לימודים נעשה לאחר הרכבת המערכת. כלומר, הרכבת המערכת אינה מבטיחה המשך לימודים.

 9. סטודנטים שנכשלו בשני סמסטרים באחד מהמקצועות: חדו"א 1ת', אלגברה א', מבוא למדעי המחשב מ', קומבינטוריקה, את"מ, מת"מ, מבני נתונים 1, אלגוריתמים 1 ומתק"א, מתבקשים לפנות אך ורק לסגן הדיקן ללימודי הסמכה בשעות הקבלה, וכן סטודנטים שהממוצע המצטבר שלם נמוך מ-55.  

יועצים למצב אקדמי לא תקין


ויזל, יקיר
ויזל, יקיר
יועץ לסטודנטים במצב אקדמי לא תקין
envelope icon
משרד:
627
טלפון:
077-887-4357
שעות קבלה:
יום שלישי, 16:30-17:30
ידגר, גלה
ידגר, גלה
יועצת לסטודנטים במצב אקדמי לא תקין ולמסלול להנדסת מחשבים
envelope icon
משרד:
631
טלפון:
077-887-1321
שעות קבלה:
יום שלישי, 12:30-13:30.
פישר, אלדר
פישר, אלדר
יועץ לסטודנטים במצב אקדמי תקין ולא תקין, לרשימה ב' ולחילופי סטודנטים
envelope icon
משרד:
625
טלפון:
077-887-3967
שעות קבלה:
יום חמישי, 14:30-15:30
צנזור-הלל, קרן
צנזור-הלל, קרן
יועצת לסטודנטים במצב אקדמי לא תקין
envelope icon
משרד:
516
טלפון:
077-887-4934
שעות קבלה:
יום שלישי, 9:30-10:30, בתיאום מראש
קושלביץ, איל
קושלביץ, איל
יועץ לסטודנטים במצב אקדמי לא תקין
envelope icon
משרד:
530
טלפון:
077-887-4303
שעות קבלה:
יום רביעי 9:30--10:30, בתיאום מראש