דלג לתוכן (מקש קיצור 's')
Logo of Technion
Logo of CS Department
אקדמי

רשימת הקורסים

באפשרותכם לצפות ברשימת הקורסים ממוינת לפי שם קורס.

[ניתן בסמסטר] משמעותו שהקורס ניתן, אבל אין עדיין מידע עליו.

באפשרותכם לצפות ב רשימת קורסים התומכים בהוראה באנגלית

באפשרותכם לצפות ב רשימת כל הקורסים (בסמסטר נתון)  פרוייקטים   קורסים מתקדמים   סמינרים

מספר קורסשם קורסUGסמסטר קודם
אביב 2020
סמסטר קיץ
קיץ 2020
סמסטר נוכחי
חורף 2020-2021
סמסטר הבא
אביב 2021
234114 מבוא למדעי המחשב מ' מידע קטלוגי עבור מבוא למדעי המחשב מ'דף הבית של מבוא למדעי המחשב מ'  דף הבית של מבוא למדעי המחשב מ' דף הבית של מבוא למדעי המחשב מ' 
234117 מבוא למדעי המחשב ח' מידע קטלוגי עבור מבוא למדעי המחשב ח'דף הבית של מבוא למדעי המחשב ח'  דף הבית של מבוא למדעי המחשב ח' דף הבית של מבוא למדעי המחשב ח' 
234118 ארגון ותכנות המחשב מידע קטלוגי עבור ארגון ותכנות המחשבדף הבית של ארגון ותכנות המחשב  דף הבית של ארגון ותכנות המחשב ארגון ותכנות המחשב ניתן בסמסטר אביב 2021 
234123 מערכות הפעלה מידע קטלוגי עבור מערכות הפעלהדף הבית של מערכות הפעלה  דף הבית של מערכות הפעלה מערכות הפעלה ניתן בסמסטר אביב 2021 
234124 מבוא לתכנות מערכות מידע קטלוגי עבור מבוא לתכנות מערכותדף הבית של מבוא לתכנות מערכות  דף הבית של מבוא לתכנות מערכות מבוא לתכנות מערכות ניתן בסמסטר אביב 2021 
234125 אלגוריתמים נומריים מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים נומרייםדף הבית של אלגוריתמים נומריים  דף הבית של אלגוריתמים נומריים אלגוריתמים נומריים ניתן בסמסטר אביב 2021 
234128 מבוא למחשב בשפת פייתון מידע קטלוגי עבור מבוא למחשב בשפת פייתוןדף הבית של מבוא למחשב בשפת פייתון דף הבית של מבוא למחשב בשפת פייתון דף הבית של מבוא למחשב בשפת פייתון דף הבית של מבוא למחשב בשפת פייתון 
234129 מבוא לתורת הקבוצות ואוטומטים למדמ"ח מידע קטלוגי עבור מבוא לתורת הקבוצות ואוטומטים למדמ"חדף הבית של מבוא לתורת הקבוצות ואוטומטים למדמ"ח  דף הבית של מבוא לתורת הקבוצות ואוטומטים למדמ"ח מבוא לתורת הקבוצות ואוטומטים למדמ"ח ניתן בסמסטר אביב 2021 
234141 קומבינטוריקה למדעי המחשב מידע קטלוגי עבור קומבינטוריקה למדעי המחשבדף הבית של קומבינטוריקה למדעי המחשב דף הבית של קומבינטוריקה למדעי המחשב דף הבית של קומבינטוריקה למדעי המחשב קומבינטוריקה למדעי המחשב ניתן בסמסטר אביב 2021 
234218 מבני נתונים 1 מידע קטלוגי עבור מבני נתונים 1דף הבית של מבני נתונים 1  דף הבית של מבני נתונים 1 מבני נתונים 1 ניתן בסמסטר אביב 2021 
234221 מבוא למדעי המחשב נ' מידע קטלוגי עבור מבוא למדעי המחשב נ'  דף הבית של מבוא למדעי המחשב נ'  
234247 אלגוריתמים 1 מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים 1דף הבית של אלגוריתמים 1  דף הבית של אלגוריתמים 1 אלגוריתמים 1 ניתן בסמסטר אביב 2021 
234292 לוגיקה למדמ"ח מידע קטלוגי עבור לוגיקה למדמ"חדף הבית של לוגיקה למדמ"ח  דף הבית של לוגיקה למדמ"ח לוגיקה למדמ"ח ניתן בסמסטר אביב 2021 
234311 פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב א מידע קטלוגי עבור פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב א  דף הבית של פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב א  
234312 פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב ב מידע קטלוגי עבור פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב בפרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב ב ניתן בסמסטר אביב 2020   פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב ב ניתן בסמסטר אביב 2021 
234313 פרויקט תעשיתי מידע קטלוגי עבור פרויקט תעשיתידף הבית של פרויקט תעשיתי  דף הבית של פרויקט תעשיתי פרויקט תעשיתי ניתן בסמסטר אביב 2021 
234325 גרפיקה ממוחשבת מידע קטלוגי עבור גרפיקה ממוחשבת  דף הבית של גרפיקה ממוחשבת  
234329 פרויקט בעיבוד וניתוח תמונות מידע קטלוגי עבור פרויקט  בעיבוד וניתוח תמונות  דף הבית של פרויקט  בעיבוד וניתוח תמונות פרויקט  בעיבוד וניתוח תמונות ניתן בסמסטר אביב 2021 
234493 מבוא לאבטחת סייבר מידע קטלוגי עבור מבוא לאבטחת סייבר   דף הבית של מבוא לאבטחת סייבר 
234901 סדנה בתכנות תחרותי מידע קטלוגי עבור סדנה בתכנות תחרותידף הבית של סדנה בתכנות תחרותי   סדנה בתכנות תחרותי ניתן בסמסטר אביב 2021 
236001 מבוא למחקר פקולטי במדעי המחשב מידע קטלוגי עבור מבוא למחקר פקולטי במדעי המחשב  דף הבית של מבוא למחקר פקולטי במדעי המחשב סילבוס של מבוא למחקר פקולטי במדעי המחשב  
236200 עיבוד אותות, תמונות ומידע מידע קטלוגי עבור עיבוד אותות, תמונות ומידעדף הבית של עיבוד אותות, תמונות ומידע  דף הבית של עיבוד אותות, תמונות ומידע עיבוד אותות, תמונות ומידע ניתן בסמסטר אביב 2021 
236267 מבנה מחשבים מידע קטלוגי עבור מבנה מחשביםדף הבית של מבנה מחשבים  דף הבית של מבנה מחשבים דף הבית של מבנה מחשבים 
236271 פיתוח מבוסס אנדרואיד מידע קטלוגי עבור פיתוח מבוסס אנדרואיד  דף הבית של פיתוח מבוסס אנדרואיד סילבוס של פיתוח מבוסס אנדרואיד  סילבוס של פיתוח מבוסס אנדרואיד 
236272 פרוייקט פיתוח מבוסס אנדרואיד מידע קטלוגי עבור פרוייקט פיתוח מבוסס אנדרואיד   סילבוס של פרוייקט פיתוח מבוסס אנדרואיד  סילבוס של פרוייקט פיתוח מבוסס אנדרואיד 
236278 מאיצים חישוביים ומערכות מואצות מידע קטלוגי עבור מאיצים חישוביים ומערכות מואצותמאיצים חישוביים ומערכות מואצות ניתן בסמסטר אביב 2020   מאיצים חישוביים ומערכות מואצות ניתן בסמסטר אביב 2021 
236299 מבוא לעיבוד שפות טבעיות מידע קטלוגי עבור מבוא לעיבוד שפות טבעיות  דף הבית של מבוא לעיבוד שפות טבעיות  
236304 לוגיקה למדעי המחשב 2 מידע קטלוגי עבור לוגיקה למדעי המחשב 2דף הבית של לוגיקה למדעי המחשב 2    
236309 מבוא לתורת הצפינה מידע קטלוגי עבור מבוא לתורת הצפינה  דף הבית של מבוא לתורת הצפינה  
236313 תורת הסיבוכיות מידע קטלוגי עבור תורת הסיבוכיותדף הבית של תורת הסיבוכיות    
236319 שפות תכנות מידע קטלוגי עבור שפות תכנותדף הבית של שפות תכנות  דף הבית של שפות תכנות שפות תכנות ניתן בסמסטר אביב 2021 
236322 מערכות אחסון מידע מידע קטלוגי עבור מערכות אחסון מידע  דף הבית של מערכות אחסון מידע  
236323 פרויקט בעיבוד נתונים מ מידע קטלוגי עבור פרויקט בעיבוד נתונים מפרויקט בעיבוד נתונים מ ניתן בסמסטר אביב 2020  פרויקט בעיבוד נתונים מ ניתן בסמסטר חורף 2020-2021 פרויקט בעיבוד נתונים מ ניתן בסמסטר אביב 2021 
236329 עיבוד ספרתי של גאומטריה מידע קטלוגי עבור עיבוד ספרתי של גאומטריה   עיבוד ספרתי של גאומטריה ניתן בסמסטר אביב 2021 
236330 מבוא לאופטימיזציה מידע קטלוגי עבור מבוא לאופטימיזציהמבוא לאופטימיזציה ניתן בסמסטר אביב 2020   מבוא לאופטימיזציה ניתן בסמסטר אביב 2021 
236332 האינטרנט של הדברים - טכנולוגיות ויישומים מידע קטלוגי עבור האינטרנט של הדברים - טכנולוגיות ויישומיםהאינטרנט של הדברים - טכנולוגיות ויישומים ניתן בסמסטר אביב 2020  דף הבית של האינטרנט של הדברים - טכנולוגיות ויישומים האינטרנט של הדברים - טכנולוגיות ויישומים ניתן בסמסטר אביב 2021 
236333 פרויקט באינטרנט של הדברים מידע קטלוגי עבור פרויקט באינטרנט של הדבריםפרויקט באינטרנט של הדברים ניתן בסמסטר אביב 2020  דף הבית של פרויקט באינטרנט של הדברים פרויקט באינטרנט של הדברים ניתן בסמסטר אביב 2021 
236334 מבוא לרשתות מחשבים מידע קטלוגי עבור מבוא לרשתות מחשביםדף הבית של מבוא לרשתות מחשבים  דף הבית של מבוא לרשתות מחשבים מבוא לרשתות מחשבים ניתן בסמסטר אביב 2021 
236340 פרויקט בתקשורת מחשבים מידע קטלוגי עבור פרויקט בתקשורת מחשביםפרויקט בתקשורת מחשבים ניתן בסמסטר אביב 2020  דף הבית של פרויקט בתקשורת מחשבים פרויקט בתקשורת מחשבים ניתן בסמסטר אביב 2021 
236341 תקשורת באינטרנט מידע קטלוגי עבור תקשורת באינטרנטדף הבית של תקשורת באינטרנט   תקשורת באינטרנט ניתן בסמסטר אביב 2021 
236342 מבוא לאימות תוכנה מידע קטלוגי עבור מבוא לאימות תוכנה  דף הבית של מבוא לאימות תוכנה  
236343 תורת החישוביות מידע קטלוגי עבור תורת החישוביותדף הבית של תורת החישוביות  דף הבית של תורת החישוביות תורת החישוביות ניתן בסמסטר אביב 2021 
236345 אימות אוטומטי של מער תוכנה וחומרה' מידע קטלוגי עבור אימות אוטומטי של מער תוכנה וחומרה'  דף הבית של אימות אוטומטי של מער תוכנה וחומרה' סילבוס של אימות אוטומטי של מער תוכנה וחומרה'  
236346 פרויקט באימות תכניות בעזרת מחשב מידע קטלוגי עבור פרויקט באימות תכניות בעזרת מחשבדף הבית של פרויקט באימות תכניות בעזרת מחשב סילבוס של פרויקט באימות תכניות בעזרת מחשב   פרויקט באימות תכניות בעזרת מחשב ניתן בסמסטר אביב 2021 
236347 ניתוח וסינתזה של תוכנה מידע קטלוגי עבור ניתוח וסינתזה של תוכנהדף הבית של ניתוח וסינתזה של תוכנה   ניתוח וסינתזה של תוכנה ניתן בסמסטר אביב 2021 
236349 פרויקט באבטחת מידע מידע קטלוגי עבור פרויקט באבטחת מידעדף הבית של פרויקט באבטחת מידע  דף הבית של פרויקט באבטחת מידע דף הבית של פרויקט באבטחת מידע 
236350 הגנה ברשתות מידע קטלוגי עבור הגנה ברשתותדף הבית של הגנה ברשתות  דף הבית של הגנה ברשתות דף הבית של הגנה ברשתות 
236351 מערכות מבוזרות מידע קטלוגי עבור מערכות מבוזרות  דף הבית של מערכות מבוזרות  
236359 אלגוריתמים 2 מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים 2דף הבית של אלגוריתמים 2   אלגוריתמים 2 ניתן בסמסטר אביב 2021 
236360 תורת הקומפילציה מידע קטלוגי עבור תורת הקומפילציהדף הבית של תורת הקומפילציה  דף הבית של תורת הקומפילציה תורת הקומפילציה ניתן בסמסטר אביב 2021 
236363 מסדי נתונים מידע קטלוגי עבור מסדי נתוניםדף הבית של מסדי נתונים  דף הבית של מסדי נתונים מסדי נתונים ניתן בסמסטר אביב 2021 
236366 פרויקט במערכות הפעלה מ מידע קטלוגי עבור פרויקט במערכות הפעלה מ  דף הבית של פרויקט במערכות הפעלה מ  
236370 תכנות מקבילי ומבוזר מידע קטלוגי עבור תכנות מקבילי ומבוזר  דף הבית של תכנות מקבילי ומבוזר  
236371 פרויקט בתכנות מקבילי ומבוזר מידע קטלוגי עבור פרויקט בתכנות מקבילי ומבוזרפרויקט בתכנות מקבילי ומבוזר ניתן בסמסטר אביב 2020  דף הבית של פרויקט בתכנות מקבילי ומבוזר פרויקט בתכנות מקבילי ומבוזר ניתן בסמסטר אביב 2021 
236374 שיטות הסתברותיות ואלגוריתמים מידע קטלוגי עבור שיטות הסתברותיות ואלגוריתמים  דף הבית של שיטות הסתברותיות ואלגוריתמים  
236376 הנדסת מערכות הפעלה מידע קטלוגי עבור הנדסת מערכות הפעלהדף הבית של הנדסת מערכות הפעלה   דף הבית של הנדסת מערכות הפעלה 
236377 אלגוריתמים מבוזרים בגרפים מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים מבוזרים בגרפיםדף הבית של אלגוריתמים מבוזרים בגרפים   דף הבית של אלגוריתמים מבוזרים בגרפים סילבוס של אלגוריתמים מבוזרים בגרפים 
236378 עקרונות ניהול מידע חסר ודאות מידע קטלוגי עבור עקרונות ניהול מידע חסר ודאות  דף הבית של עקרונות ניהול מידע חסר ודאות  
236379 קידוד ואלגוריתמים לזכרונות מידע קטלוגי עבור קידוד ואלגוריתמים לזכרונות  דף הבית של קידוד ואלגוריתמים לזכרונות  
236381 פרויקט ב-וי.אל.אס.אי. ב' מידע קטלוגי עבור פרויקט ב-וי.אל.אס.אי. ב'  פרויקט ב-וי.אל.אס.אי. ב' ניתן בסמסטר חורף 2020-2021 פרויקט ב-וי.אל.אס.אי. ב' ניתן בסמסטר אביב 2021 
236388 פרויקט במערכות אחסון מידע קטלוגי עבור פרויקט במערכות אחסוןפרויקט במערכות אחסון ניתן בסמסטר אביב 2020    
236490 אבטחת מחשבים מידע קטלוגי עבור אבטחת מחשבים  דף הבית של אבטחת מחשבים  
236496 הנדסה לאחור מידע קטלוגי עבור הנדסה לאחור  דף הבית של הנדסה לאחור הנדסה לאחור ניתן בסמסטר אביב 2021 
236500 קריפטאנליזה מידע קטלוגי עבור קריפטאנליזה  קריפטאנליזה ניתן בסמסטר חורף 2020-2021  
236501 מבוא לבינה מלאכותית מידע קטלוגי עבור מבוא לבינה מלאכותיתדף הבית של מבוא לבינה מלאכותית  דף הבית של מבוא לבינה מלאכותית דף הבית של מבוא לבינה מלאכותית 
236502 פרויקט בבינה מלאכותית מידע קטלוגי עבור פרויקט בבינה מלאכותיתדף הבית של פרויקט בבינה מלאכותית  דף הבית של פרויקט בבינה מלאכותית דף הבית של פרויקט בבינה מלאכותית 
236503 פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1 מידע קטלוגי עבור פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1דף הבית של פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1 סילבוס של פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1    
236504 פרויקט המשך בתוכנה מידע קטלוגי עבור פרויקט המשך בתוכנהדף הבית של פרויקט המשך בתוכנה  פרויקט המשך בתוכנה ניתן בסמסטר חורף 2020-2021 פרויקט המשך בתוכנה ניתן בסמסטר אביב 2021 
236506 קריפטולוגיה מידע קטלוגי עבור קריפטולוגיהדף הבית של קריפטולוגיה   קריפטולוגיה ניתן בסמסטר אביב 2021 
236508 קריפטוגרפיה וסיבוכיות מידע קטלוגי עבור קריפטוגרפיה וסיבוכיות    סילבוס של קריפטוגרפיה וסיבוכיות 
236509 נושאים מתקדמים במבנה מחשבים מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במבנה מחשבים    סילבוס של נושאים מתקדמים במבנה מחשבים 
236515 נושאים מתקדמים בתורת הצפינה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים בתורת הצפינה   דף הבית של נושאים מתקדמים בתורת הצפינה 
236518 סיבוכיות תקשורת מידע קטלוגי עבור סיבוכיות תקשורת  דף הבית של סיבוכיות תקשורת  
236520 קידוד במערכות אחסון מידע מידע קטלוגי עבור קידוד במערכות אחסון מידעקידוד במערכות אחסון מידע ניתן בסמסטר אביב 2020   דף הבית של קידוד במערכות אחסון מידע 
236521 אלגוריתמי קירוב מידע קטלוגי עבור אלגוריתמי קירוב  דף הבית של אלגוריתמי קירוב  
236522 אלגוריתמים בביולוגיה חישובית מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים בביולוגיה חישוביתדף הבית של אלגוריתמים בביולוגיה חישובית   אלגוריתמים בביולוגיה חישובית ניתן בסמסטר אביב 2021 
236523 מבוא לביואינפורמטיקה מידע קטלוגי עבור מבוא לביואינפורמטיקה   דף הבית של מבוא לביואינפורמטיקה 
236524 פרויקט בביואינפורמטיקה מידע קטלוגי עבור פרויקט בביואינפורמטיקהפרויקט בביואינפורמטיקה ניתן בסמסטר אביב 2020  פרויקט בביואינפורמטיקה ניתן בסמסטר חורף 2020-2021 פרויקט בביואינפורמטיקה ניתן בסמסטר אביב 2021 
236525 מבוא לקידוד רשת, חסמים ובניות מידע קטלוגי עבור מבוא לקידוד רשת, חסמים ובניותדף הבית של מבוא לקידוד רשת, חסמים ובניות    
236601 נושאים מתקדמים במ"מ 1 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 1דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 1 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 1  דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 1 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 1  סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 1 
236602 נושאים מתקדמים במ"מ 2 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 2 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 2    
236603 נושאים מתקדמים במ"מ 3 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 3 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 3    
236604 נושאים מתקדמים במ"מ 4 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 4  דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 4 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 4  
236605 נושאים מתקדמים במ"מ 5 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 5  נושאים מתקדמים במ"מ 5 ניתן בסמסטר חורף 2020-2021  סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 5 
236606 נושאים מתקדמים במ"מ 6 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 6    סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 6 
236610 נושאים מתקדמים במ"מ 10 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 10  דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 10 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 10  
236620 נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים באלגוריתמים הדף הבית של נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה סילבוס של נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה  דף הבית של נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה סילבוס של נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה דף הבית של נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה סילבוס של נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה 
236621 נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה+ת מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה+תדף הבית של נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה+ת סילבוס של נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה+ת  דף הבית של נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה+ת סילבוס של נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה+ת  סילבוס של נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה+ת 
236624 נושאים מתקדמים בשיטות אימות פורמליות ה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים בשיטות אימות פורמליות הדף הבית של נושאים מתקדמים בשיטות אימות פורמליות ה סילבוס של נושאים מתקדמים בשיטות אימות פורמליות ה  דף הבית של נושאים מתקדמים בשיטות אימות פורמליות ה סילבוס של נושאים מתקדמים בשיטות אימות פורמליות ה דף הבית של נושאים מתקדמים בשיטות אימות פורמליות ה סילבוס של נושאים מתקדמים בשיטות אימות פורמליות ה 
236629 נושאים מתקדמים בגרפיקה ממוחשבת ה+ת מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים בגרפיקה ממוחשבת ה+ת    סילבוס של נושאים מתקדמים בגרפיקה ממוחשבת ה+ת 
236640 נושאים מתקדמים באינפורמציה קוונטית ה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים באינפורמציה קוונטית הדף הבית של נושאים מתקדמים באינפורמציה קוונטית ה סילבוס של נושאים מתקדמים באינפורמציה קוונטית ה    
236644 נושאים מתקדמים בחישוב מדעי ה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים בחישוב מדעי הדף הבית של נושאים מתקדמים בחישוב מדעי ה סילבוס של נושאים מתקדמים בחישוב מדעי ה    סילבוס של נושאים מתקדמים בחישוב מדעי ה 
236646 נושאים מתקדמים בתאוריה של מדעי המחשב ה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים בתאוריה של מדעי המחשב ה    סילבוס של נושאים מתקדמים בתאוריה של מדעי המחשב ה 
236650 נושאים מתקדמים בהנדסת תוכנה ה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים בהנדסת תוכנה הדף הבית של נושאים מתקדמים בהנדסת תוכנה ה  דף הבית של נושאים מתקדמים בהנדסת תוכנה ה  
236661 נושאים מתקדמים בלמידה חישובית ה+ת מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים בלמידה חישובית ה+ת  דף הבית של נושאים מתקדמים בלמידה חישובית ה+ת סילבוס של נושאים מתקדמים בלמידה חישובית ה+ת  
236700 תיכון תוכנה מידע קטלוגי עבור תיכון תוכנהדף הבית של תיכון תוכנה   תיכון תוכנה ניתן בסמסטר אביב 2021 
236703 תכנות מונחה עצמים מידע קטלוגי עבור תכנות מונחה עצמיםדף הבית של תכנות מונחה עצמים  דף הבית של תכנות מונחה עצמים תכנות מונחה עצמים ניתן בסמסטר אביב 2021 
236716 מודלים גיאומטריים במערכות תיב"מ מידע קטלוגי עבור מודלים גיאומטריים במערכות תיב"ממודלים גיאומטריים במערכות תיב"מ ניתן בסמסטר אביב 2020   מודלים גיאומטריים במערכות תיב"מ ניתן בסמסטר אביב 2021 
236719 גיאומטריה חישובית מידע קטלוגי עבור גיאומטריה חישובית  דף הבית של גיאומטריה חישובית  
236754 פרויקט במערכות נבונות מידע קטלוגי עבור פרויקט במערכות נבונותפרויקט במערכות נבונות ניתן בסמסטר אביב 2020  דף הבית של פרויקט במערכות נבונות פרויקט במערכות נבונות ניתן בסמסטר אביב 2021 
236755 אלגוריתמים מבוזרים מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים מבוזרים   דף הבית של אלגוריתמים מבוזרים 
236756 מבוא למערכות לומדות מידע קטלוגי עבור מבוא למערכות לומדותדף הבית של מבוא למערכות לומדות  דף הבית של מבוא למערכות לומדות דף הבית של מבוא למערכות לומדות 
236779 יסודות אלגוריתמיים למידע מאסיבי מידע קטלוגי עבור יסודות אלגוריתמיים למידע מאסיבידף הבית של יסודות אלגוריתמיים למידע מאסיבי   דף הבית של יסודות אלגוריתמיים למידע מאסיבי 
236780 אלגוריתמים לניהול זכרון דינמי מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים לניהול זכרון דינמי  דף הבית של אלגוריתמים לניהול זכרון דינמי  
236781 למידה עמוקה על מאיצים חישוביים מידע קטלוגי עבור למידה עמוקה על מאיצים חישובייםדף הבית של למידה עמוקה על מאיצים חישוביים  דף הבית של למידה עמוקה על מאיצים חישוביים למידה עמוקה על מאיצים חישוביים ניתן בסמסטר אביב 2021 
236790 שיטות רב-סריג מידע קטלוגי עבור שיטות רב-סריג  דף הבית של שיטות רב-סריג  
236801 סמינר במדעי המחשב 1 מידע קטלוגי עבור סמינר במדעי המחשב 1  דף הבית של סמינר במדעי המחשב 1 סילבוס של סמינר במדעי המחשב 1  
236802 סמינר במדעי המחשב 2 מידע קטלוגי עבור סמינר במדעי המחשב 2  דף הבית של סמינר במדעי המחשב 2 סילבוס של סמינר במדעי המחשב 2  סילבוס של סמינר במדעי המחשב 2 
236804 סמינר במדעי המחשב 4 מידע קטלוגי עבור סמינר במדעי המחשב 4דף הבית של סמינר במדעי המחשב 4 סילבוס של סמינר במדעי המחשב 4  דף הבית של סמינר במדעי המחשב 4 סילבוס של סמינר במדעי המחשב 4  סילבוס של סמינר במדעי המחשב 4 
236805 סמינר במדעי המחשב 5 מידע קטלוגי עבור סמינר במדעי המחשב 5דף הבית של סמינר במדעי המחשב 5 סילבוס של סמינר במדעי המחשב 5  דף הבית של סמינר במדעי המחשב 5 סילבוס של סמינר במדעי המחשב 5  
236813 סמינר באלגוריתמים מידע קטלוגי עבור סמינר באלגוריתמים  דף הבית של סמינר באלגוריתמים סילבוס של סמינר באלגוריתמים  
236815 סמינר בראיה ממוחשבת מידע קטלוגי עבור סמינר בראיה ממוחשבת    סילבוס של סמינר בראיה ממוחשבת 
236816 סמינר בגרפיקה ממוחשבת מידע קטלוגי עבור סמינר בגרפיקה ממוחשבת  דף הבית של סמינר בגרפיקה ממוחשבת  
236817 סמינר בעיבוד שפה טבעית מידע קטלוגי עבור סמינר בעיבוד שפה טבעית   דף הבית של סמינר בעיבוד שפה טבעית סילבוס של סמינר בעיבוד שפה טבעית 
236818 סמינר בביואינפורמטיקה מידע קטלוגי עבור סמינר בביואינפורמטיקה  דף הבית של סמינר בביואינפורמטיקה סילבוס של סמינר בביואינפורמטיקה  
236819 סמינר ברשתות תקשורת מחשבים מידע קטלוגי עבור סמינר ברשתות תקשורת מחשביםדף הבית של סמינר ברשתות תקשורת מחשבים סילבוס של סמינר ברשתות תקשורת מחשבים   סילבוס של סמינר ברשתות תקשורת מחשבים סמינר ברשתות תקשורת מחשבים ניתן בסמסטר אביב 2021 
236824 סמינר ברובוטיקה מידע קטלוגי עבור סמינר ברובוטיקהדף הבית של סמינר ברובוטיקה סילבוס של סמינר ברובוטיקה  דף הבית של סמינר ברובוטיקה סילבוס של סמינר ברובוטיקה דף הבית של סמינר ברובוטיקה 
236825 סמינר באלגוריתמים מבוזרים מידע קטלוגי עבור סמינר באלגוריתמים מבוזרים  דף הבית של סמינר באלגוריתמים מבוזרים סילבוס של סמינר באלגוריתמים מבוזרים  
236828 פרויקט במערכות מחשבים מידע קטלוגי עבור פרויקט במערכות מחשביםדף הבית של פרויקט במערכות מחשבים  פרויקט במערכות מחשבים ניתן בסמסטר חורף 2020-2021 פרויקט במערכות מחשבים ניתן בסמסטר אביב 2021 
236829 סמינר באלגוריתמי קירוב מידע קטלוגי עבור סמינר באלגוריתמי קירובדף הבית של סמינר באלגוריתמי קירוב סילבוס של סמינר באלגוריתמי קירוב   דף הבית של סמינר באלגוריתמי קירוב 
236831 סמינר בגאומטריה דיסקרטית מידע קטלוגי עבור סמינר בגאומטריה דיסקרטית   סילבוס של סמינר בגאומטריה דיסקרטית  
236832 סמינר בתכנות מקבילי מידע קטלוגי עבור סמינר בתכנות מקבילי   דף הבית של סמינר בתכנות מקבילי 
236834 סמינר במערכות אחסון מידע מידע קטלוגי עבור סמינר במערכות אחסון מידעדף הבית של סמינר במערכות אחסון מידע סילבוס של סמינר במערכות אחסון מידע    סילבוס של סמינר במערכות אחסון מידע 
236860 עיבוד תמונות דיגיטלי מידע קטלוגי עבור עיבוד תמונות דיגיטלי  דף הבית של עיבוד תמונות דיגיטלי  
236862 ייצוגים דלילים ויתירים ויישומיהם בעיבוד תמונות ואותות מידע קטלוגי עבור ייצוגים דלילים ויתירים ויישומיהם בעיבוד תמונות ואותות  דף הבית של ייצוגים דלילים ויתירים ויישומיהם בעיבוד תמונות ואותות  
236873 ראיה ממוחשבת מידע קטלוגי עבור ראיה ממוחשבת  דף הבית של ראיה ממוחשבת  
236874 פרויקט בראיה ממוחשבת מידע קטלוגי עבור פרויקט בראיה ממוחשבתפרויקט בראיה ממוחשבת ניתן בסמסטר אביב 2020  דף הבית של פרויקט בראיה ממוחשבת פרויקט בראיה ממוחשבת ניתן בסמסטר אביב 2021 
236927 מבוא לרובוטיקה מידע קטלוגי עבור מבוא לרובוטיקה  דף הבית של מבוא לרובוטיקה  
236990 מבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטית מידע קטלוגי עבור מבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטית  דף הבית של מבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטית  
236991 פרויקט בחישוב קוונטי מידע קטלוגי עבור פרויקט בחישוב קוונטידף הבית של פרויקט בחישוב קוונטי   פרויקט בחישוב קוונטי ניתן בסמסטר אביב 2021 
238739 גאומטריה אלגוריתמית דיסקרטית  גאומטריה אלגוריתמית דיסקרטית ניתן בסמסטר אביב 2020   גאומטריה אלגוריתמית דיסקרטית ניתן בסמסטר אביב 2021