המכונית האוטונומית ואירוע טרור - לא דימיון פרוע

Autonomous Car and Terrorist Eevent - Not Wild ImaginationYnet
12 במאי, 2017

מה צריך לקרות כדי שמכוניות אוטונומיות יוכלו לנוע בכבישים ללא חשש מאירועי טרור, כיצד אפשר למנוע בעזרתן תאונות ולמזער פקקים, מתי הן צפויות להגיע והיכן יעשו בכורה. ראובן כהן, פרופסור למדעי המחשב בטכניון, מנסה לנבאכתבה מלאה

בחזרה לאינדקס החדשות יום שישי, מאי 12, 2017