חוקרים [בהם פרופ' טובי עציון ממדעי המחשב בטכניון] מצאו מבנה מתמטי שנחשב לא קיים

Researchers [including CS Prof. Tuvi Etzion] Found Mathematical Structure That Was Thought Not to Exist
The Science Explorer
14 בנובמבר, 2016

q-analogs של קודים הטובים ביותר עשויים להיות שימושיים בהעברת מידע יעילה יותר.

כתבה מלאה

Spce Daily
ScienceDaily
AlphaGalileo

בחזרה לאינדקס החדשות יום ראשון, נובמבר 20, 2016