חדר תפילה חכם יזהה מי מתפלל - גברים או נשים

Muslim Students at Israel's [CS] Technion Create App That Cuts Queues for PrayerYnet
2 באוגוסט, 2016

סטודנטים [ממדעי המחשב] בטכניון פיתחו מערכת המדווחת למשתמש אם חדר התפילה למוסלמים בפקולטה תפוס או פנוי והאם המתפללים הם גברים או נשים. זאת בעזרת חיישנים בלבד וללא שימוש במצלמה.

כתבה מלאה
הארץ (אנגלית)

בחזרה לאינדקס החדשות יום שלישי, אוגוסט 2, 2016