"חייבים להפוך את מגמת הירידה בלימודי המתמטיקה"

"We Must Reverse the Decline in Math Studies"nrg
15 ביולי, 2015

הירידה המדאיגה בלימודי 5 יחידות מתמטיקה נדונה בפאנל שנערך בפקולטה למדעי המחשב בטכניון. במשרד החינוך מתכננים להגדיל את שיעור הלומדים ל-5 יחידות מתמטיקה מ-9% ל-18% תוך חמש שנים.

כתבה מלאה

מסמכים

בחזרה לאינדקס החדשות יום שלישי, יולי 21, 2015