הסמארטפון על שמשת הרכב

Smart Phone on the WindshieldYnet
23 בפברואר, 2015

סטודנטים ישראלים [מדעי המחשב בטכניון] פיתחו מסך מנורות לד, שמקרין את הסמארטפון על שמשת הרכב, ושאותו מפעילים בעזרת תנועות ידיים בלבד.

כתבה מלאה

בחזרה לאינדקס החדשות יום שני, פברואר 23, 2015