היום - יום בית פתוח בטכניון ובפקולטה למדעי המחשב, תשע"ד 2014

TODAY - The 2014 Technion Open House at the Computer Science Departmentהיום הפתוח של הטכניון לסטודנטים מועמדים יתקיים ביום ה', 27 בפברואר 2014 בין השעות 09:30-14:15 ויתחיל בבית הסטודנט, שם יזמין דוכן של הפקולטה את המבקרים לבניין טאוב למדעי המחשב, בו תתקיים קבלת פנים ויינתנו הרצאות מפי חברי סגל וסטודנטים בפקולטה בין השעות 11:00-15:30 באודיטוריום 1, בניין טאוב למדעי המחשב, כדלהלן:

11:00 -12:30

פרופ' עירד יבנה, דיקן הפקולטה

פרופ' שאול מרקוביץ, סגן דיקן ללימודי הסמכה

דר' דן פלג מחברת יאהו! ובוגר הפקולטה

 

14:00-15:30

פרופ' עירד יבנה, דיקן הפקולטה

פרופ' שאול מרקוביץ, סגן דיקן ללימודי הסמכה

דר' תמיר לוי מחברת אינטל ובוגר הפקולטה


בנוסף, נציגי מעבדות הפקולטה יקיימו מפגש עם המועמדים בלובי של בניין טאוב, ובמהלכו יציגו וידגימו את פעילותן המחקרית בעזרת מצגות והדמיות.

בחזרה לאינדקס החדשות יום רביעי, פברואר 26, 2014