יום זרקור של חברת אלביט

Recruitment Day by ELBITיום זרקור של חברת אלביט  יערך ביום ב', 24 בנובמבר 2008, בין 14:30-12:00
בלובי של בניין טאוב. אנא הביאו עמכם קורות חיים וגיליון ציונים.

בחזרה לאינדקס החדשות יום רביעי, נובמבר 19, 2008