יום IBM

IBM Dayיום IBM יתקיים ביום ד', 19 במרס 2008, בין השעות 12.00 - 14.30 באודיטוריום של בניין טאוב למדעי המחשב.
תוכנית היום בקובץ להלן.

בחזרה לאינדקס החדשות יום חמישי, מרץ 13, 2008