מצטיינים בהוראה במדעי המחשב

CS Excellent Teachersהפקולטה למדעי המחשב מברכת את דר' רן אל-יניב, סאהר אסמיר, ליהוא רפפורט ודר' עמיר תומר הזוכים בציון לשבח על הצטיינות בהוראה
מטעם המרכז לקידום ההוראה של הטכניון בסמסטר אביב תשס"ז.

בחזרה לאינדקס החדשות יום שלישי, ינואר 8, 2008