תחרות ACM לשנת 2007

מרכיבים צוות לייצוג הפקולטה בתחרות תכנות יוקרתית של ACM. תחרות פקולטית מקדימה תיערך ביום א', 29.4.07.
הצוות הזוכה ייצג את הפקולטה בתחרות מיקדמית ברומניה באוקטובר 2007, ובגמר (אם נגיע אלי) בארה"ב במרס/אפריל 2008.
הפקולטה תישא בעלות המלאה של ההשתתפות בתחרויות.
על המעוניינים להירשם עד יום ג', 17.4.2007. פרטים נוספים כאן.

בחזרה לאינדקס החדשות יום שלישי, פברואר 13, 2007