ההשתתפות ביום העיון הינה חופשית - אבל ההרשמה חובה.
כדי שנוכל להעריך את מספר המשתתפים, וכדי שנוכל לשלוח לכם עדכונים במידת הצורך, אנא אשרו השתתפותכם בטופס שלהלן:

Participation in the seminar is free, but requires registration in advance. Please register in the following form:

 

 
   

כתובת הדוא"ל תשמש אך ורק למשלוח עדכונים לגבי יום העיון וימי עיון עתידיים.

 

להתראות ב-e-lections 2019!

 
 
 

הערה 1: ההרשמה אך ורק בדף זה. לא תתקבל הרשמה בדוא"ל.

 

הערה 2: לרישום מספר משתתפים - נא לרשום כל אחד לחוד.

 

הערה 3: נתוני הרישום שמורים אך ורק אצל המארגנים, ואינם מופצים לענן ולגופים אחרים.