ימי עיון קודמים ההרצאות תתקיימנה באנגלית
The lectures will be in English