מסלול - מערכת סיום לימודים (יתכנו אי דיוקים. במקרה של טעות, הקטלוג קובע )מספר סטודנט [iiiiiiiii]
קוד סודי [ssssssss]
שנה ומסלול רשומים

20182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002קודשם המסלול
023מסלול כללי ארבע שנתי
044מסלול כללי תלת שנתי
115המסלול להנדסת תוכנה
117המסלול להנדסת מערכות מידע
015המסלול להנדסת מחשבים
443המסלול למדמ"ח עם התמקדות בביואינפורמטיקה
233תוכנית לימודים לתואר כפול במתמטיקה ומדמ"ח
253תוכנית לימודים לתואר כפול בפיזיקה ומדמ"ח
215המסלול למצוינות בהנדסת תוכנה (פסגות)
323תוכנית משולבת לתואר בוגר במדעים במדמ"ח ובמתמטיקה
325תוכנית משולבת לתואר מוסמך למדעים במדמ"ח ובפיזיקה

פותח ע"י: איתן אביאור