ימי עיון קודמים ההרצאות תתקיימנה בעברית
Lectures will be given in Hebrew