ימי עיון קודמים רוב ההרצאות תתקיימנה בעברית
Most lectures will be given in Hebrew