פוסטר יום העיון רוב ההרצאות תתקיימנה בעברית
ימי עיון קודמים Most lectures will be given in Hebrew