פוסטר יום העיון ימי עיון קודמים רוב ההרצאות תתקיימנה בעברית
(פוסטרים מודפסים ישלחו למעוניינים) Most lectures will be given in Hebrew