שימו לב לשינויים בהרצאות ובסדר ההרצאות.

גם השנה יוצגו פוסטרים מחקריים של סטודנטים במסגרת יום העיון. המעוניינים להציג מופנים ללשונית "הצגת פוסטרים".


ארגון יום העיון: פרופ' אלי ביהם, והמרכז להנדסת מחשבים בטכניון (TCE)

לפרטים ויצירת קשר: tce@technion.ac.il


כתובת אתר מקוצרת: cryptoday.org