דלג לתוכן (מקש קיצור 's')
Logo of Technion
Logo of CS Department


"מנהיגות אקדמית" - טיפוח הדור הבא של חברי סגל וחוקרי העתיד


עיקרי התוכנית:
הפקולטה למדעי המחשב החלה בהפעלת תוכנית מצויינות פקולטית חדשה, ״מנהיגות אקדמית״. התוכנית מטפחת סטודנטים בעלי פוטנציאל לקריירה אקדמית כחברי סגל עתידיים באוניברסיטאות.

לתוכנית ייבחרו סטודנטים חדשים בעלי נתונים גבוהים במיוחד בשנת הלימודים הראשונה. הקבלה לתוכנית על סמך תהליך מיון ייעודי אשר שם דגש על התכונות החשובות להצלחה כחבר סגל: מצויינות בלימודים, תשוקה למדע ולמחקר, ויכולת להניע צוות מחקר.

דרישות התוכנית:
• עמידה בכל דרישות הלימודים באחד ממסלולי הלימודים (כולל תוכניות משולבות).
• השלמת הקורס "מבוא למחקר פקולטי במדעי המחשב" (236001) כחלק מדרישות המסלול.
• בניית הצעת מחקר מאושרת למגיסטר במהלך לימודי הסמכה בהנחיית חבר סגל.
• השלמת שלושה קורסים מתקדמים, בנושא תוכנית המחקר, בנוסף לדרישות מסלול הלימודים ובאישור האחראי האקדמי של התוכנית.

משתתפי התוכנית זכאים לתנאים מיוחדים, ובפרט ליווי של חבר סגל, פטור משכר לימוד ומלגה חודשית.

ההשתתפות בתוכנית במהלך כל שנות הלימוד מותנית בעמידה בסטנדרטים אקדמיים גבוהים, כפי שיוגדרו מעת לעת, והשתתפות בפעילויות המיוחדות.

הבהרות:
1. הקבלה לתוכנית על סמך תהליך מיון ייעודי.
2. לבוגרי התוכנית תוענק תעודת בוגר התוכנית מטעם הפקולטה.
3. היקף התמיכה הכספית ייקבע מידי שנה בהתאם למשאבים.

לפרטים נוספים נא לפנות אל מזכירות לימודי הסמכה.