מסלולי הלימוד בפקולטה למדעי המחשב

 

שם המסלול

שנות
לימוד

התואר

מדעי המחשב  כללי  ארבע-שנתי

מגמת סייבר ואבטחת מערכות ממוחשבות
במסגרת המסלול הארבע-שנתי
(קבלת סטודנטים למגמה תהיה רק בסמסטר חורף)

המגמה למדעי המחשב  עם התמקדות בביואינפורמטיקה במסגרת המסלול הארבע-שנתי
(קבלת סטודנטים למגמה תהיה רק בסמסטר חורף)
4

מוסמך למדעים במדעי המחשב (.B.Sc)

מוסמך למדעים במדעי המחשב (.B.Sc)
המגמה תירשם בגיליון הציונים של הסטודנט עם סיום התואר

מוסמך למדעים במדעי המחשב (.B.Sc)
המגמה תירשם בגיליון הציונים של הסטודנט עם סיום התואר

מדעי המחשב כללי תלת-שנתי

המגמה ללמידה וניתוח מידע
במסגרת המסלול התלת-שנתי
(
קבלת סטודנטים למגמה תהיה רק בסמסטר חורף)

3

בוגר למדעים במדעי המחשב (.B.Sc)

בוגר למדעים במדעי המחשב (.B.Sc)
המגמה תירשם בגיליון הציונים של הסטודנט עם סיום התואר

הנדסת תוכנה 4

מוסמך למדעים בהנדסת תוכנה (.B.Sc)

הנדסת מחשבים 4

מוסמך למדעים בהנדסת מחשבים (.B.Sc המקנה תואר מהנדס)

מדעי המחשב ומתמטיקה 3.5 בוגר למדעים במדעי המחשב ובמתמטיקה (.B.Sc)
מדעי המחשב ופיזיקה
בלת סטודנטים למסלול תהיה רק בסמסטר חורף)
4 מוסמך למדעים במדעי המחשב ובפיזיקה (.B.Sc)

תואר כפול ברפואה ובמדעי המחשב
(התוכנית מיועדת לתלמידים שהתקבלו לרפואה
ומעוניינים ללמוד בנוסף תואר במדעי המחשב)

5

בוגר למדעים (.B.Sc) במדעי המחשב
בוגר למדעים (.B.Sc) במדעי הרפואה

 

מידע על הפקולטה למדעי המחשב ועל מסלולי הלימוד המוצעים

 

מידע לסטודנטים מועמדים

 

הרשמה לתארי מגיסטר ודוקטורט

פרטים על הרשמה ללימודי תארים מתקדמים ניתן לקבל בקטלוג תארים מתקדמים הפקולטי.