‏

מעבר לפקולטה למדעי המחשב מפקולטה אחרת בטכניון

כללי המעבר לפקולטה למדעי המחשבשימו לב! אלה כללי מעבר חדשים החלים על סטודנטים שהתחילו לימודיהם בסמסטר אביב תשע״ח (2018) או לאחר מכןקריטריוני קבלה למעבר לפקולטה למדעי המחשב

כללי המעבר לפקולטה למדעי המחשב לסטודנטים שהתחילו ללמוד בחורף תשע״ח או לפני כן

קריטריוני קבלה למעבר לפקולטה למדעי המחשב
קריטריוני קבלה למעבר אחרי סמסטר אחד
מחשבון תנאי מעבר