דלג לתוכן (מקש קיצור 's')
Logo of Technion
Logo of CS Department

לוח זמני הוראה - רשימת הקורסים של הפקולטה

שינויים חד פעמיים ללוח הזמנים


לוח זמנים אוטומטי המסונכרן עם מערכת UG כמקור. כל שינוי בפורמט הסטנדרטי של מערכת UG יכול לגרום לטעויות ברשימה זו, בעיקר שם מרצה. במקרה של בעיה, אנא פנה לקישור של UG כדי לקבל מידע מלא.קודם
אביב 2013
רשימה נוכחית
קיץ 2013
הבא
חורף 2013-2014
סמסטר נוכחי
חורף 2013-2014
כל השעוריםלפי קורס#, שעהלפי קורס#, שעהלפי קורס#, שעהלפי קורס#, שעה
הרצאות בלבדלפי קורס#, שעהלפי קורס#, שעהלפי קורס#, שעהלפי קורס#, שעה


לוח זמנים לסמסטר קיץ 2013 , הרצאות בלבד, ממוין לפי מספר קורס


מספר
קורס-קבוצה
UG  שם קורס  מורה  יוםשעה  מקום  הערה
234111-10 מבוא למדעי המחשב יחיאל קמחי ב 09:30-11:30 טאוב 7
234111-10 מבוא למדעי המחשב יחיאל קמחי ד 09:30-11:30 טאוב 7
234112-10 מבוא למחשב - שפת סי איתן אביאור א 09:30-11:30 טאוב 7
234112-10 מבוא למחשב - שפת סי איתן אביאור ג 09:30-11:30 טאוב 7
234114-10 מבוא למדעי המחשב מ' ב 09:30-11:30
234114-10 מבוא למדעי המחשב מ' ד 09:30-11:30
234117-10 מבוא למדעי המחשב ח' ב 09:30-11:30
234117-10 מבוא למדעי המחשב ח' ד 09:30-11:30
234122-10 מבוא לתכנות מערכות יחיאל קמחי ב 11:30-13:30 טאוב 7
234122-10 מבוא לתכנות מערכות יחיאל קמחי ד 11:30-13:30 טאוב 7
234127-10 מבוא למחשב בשפת מטלאב חביאר טורק א 10:30-12:30 טאוב 6
234127-10 מבוא למחשב בשפת מטלאב חביאר טורק ד 10:30-12:30 טאוב 4
234293-10 לוגיקה ותורת הקבוצות למדעי המחשב אין זמנים באתר UG
234319-10 שפות תכנות יוסי גיל ב 09:30-11:30 טאוב 6
234319-10 שפות תכנות יוסי גיל ד 09:30-11:30 טאוב 6
234329-10 פרויקט בעיבוד וניתוח תמונות רון קימל אין זמנים באתר UG
236353-10 אוטומטים ושפות פורמליות מיכאל קמינסקי א 09:30-11:30 טאוב 5
236353-10 אוטומטים ושפות פורמליות מיכאל קמינסקי ד 09:30-11:30 טאוב 5
236703-10 תכנות מונחה עצמים יוסי גיל ב 14:30-16:30 טאוב 5
236703-10 תכנות מונחה עצמים יוסי גיל ד 14:30-16:30 טאוב 5