דלג לתוכן (מקש קיצור 's')
Logo of Technion
Logo of CS Department

לוח זמני הוראה - רשימת הקורסים של הפקולטה

שינויים חד פעמיים ללוח הזמנים


לוח זמנים אוטומטי המסונכרן עם מערכת UG כמקור. כל שינוי בפורמט הסטנדרטי של מערכת UG יכול לגרום לטעויות ברשימה זו, בעיקר שם מרצה. במקרה של בעיה, אנא פנה לקישור של UG כדי לקבל מידע מלא.קודם
חורף 2012-2013
רשימה נוכחית
אביב 2013
הבא
קיץ 2013
הבא
חורף 2013-2014
סמסטר נוכחי
חורף 2013-2014
כל השעוריםלפי קורס#, שעהלפי קורס#, שעהלפי קורס#, שעהלפי קורס#, שעהלפי קורס#, שעה
הרצאות בלבדלפי קורס#, שעהלפי קורס#, שעהלפי קורס#, שעהלפי קורס#, שעהלפי קורס#, שעה


לוח זמנים לסמסטר אביב 2013 , הרצאות בלבד, ממוין לפי מספר קורס


מספר
קורס-קבוצה
UG  שם קורס  מורה  יוםשעה  מקום  הערה
234107-10 אנליזה נומרית א 09:30-12:30 טאוב 7 אין זמנים באתר UG
234111-10 מבוא למדעי המחשב ב 14:30-16:30 אולמן 304 אין זמנים באתר UG
234112-10 מבוא למחשב - שפת סי ב 14:30-16:30 רבין 206 אין זמנים באתר UG
234112-20 מבוא למחשב - שפת סי ב 14:30-16:30 רבין
234112-30 מבוא למחשב - שפת סי לילה שניידרמן ג 12:30-14:30 אולמן 306
234114-10 מבוא למדעי המחשב מ' ד 14:30-16:30 טאוב 2 אין זמנים באתר UG
234117-10 מבוא למדעי המחשב ח' ד 14:30-16:30 אולמן 310 אין זמנים באתר UG
234117-20 מבוא למדעי המחשב ח' תמיר לוי ה 12:30-14:30 אולמן 309
234118-10 ארגון ותכנות המחשב ג 12:30-14:30 טאוב 7 אין זמנים באתר UG
234118-20 ארגון ותכנות המחשב תאמר סלמאן ה 08:30-10:30 טאוב 2
234122-10 מבוא לתכנות מערכות ג 10:30-12:30 אולמן 310 אין זמנים באתר UG
234122-20 מבוא לתכנות מערכות רן רובינשטיין ב 16:30-18:30 טאוב 1
234123-10 מערכות הפעלה ד 08:30-10:30 טאוב 1 אין זמנים באתר UG
234123-20 מערכות הפעלה דן צפריר ב 14:30-16:30 טאוב 2
234127-10 מבוא למחשב בשפת מטלאב ב 16:30-18:30 רבין 508 אין זמנים באתר UG
234141-10 קומבינטוריקה למדעי המחשב א 10:30-12:30 טאוב 2 אין זמנים באתר UG
234141-20 קומבינטוריקה למדעי המחשב רן אל-יניב ד 14:30-16:30 טאוב 1
234145-10 מערכות ספרתיות ב 10:30-12:30 טאוב 2 אין זמנים באתר UG
234145-20 מערכות ספרתיות טל מור ד 10:30-12:30 טאוב 9
234218-10 מבני נתונים 1 ג 16:30-18:30 טאוב 2 אין זמנים באתר UG
234247-10 אלגוריתמים 1 ב 12:30-14:30 טאוב 2 אין זמנים באתר UG
234247-20 אלגוריתמים 1 הדס שכנאי ד 14:30-16:30 טאוב 7
234262-10 תכן לוגי ג 12:30-14:30 טאוב 9 אין זמנים באתר UG
234262-20 תכן לוגי עמי ליטמן ד 16:30-18:30 טאוב 9
234267-10 מבנה מחשבים ספרתיים ב 16:30-18:30 טאוב 2 אין זמנים באתר UG
234270-10 ניהול פרוייקטי תוכנה א 10:30-12:30 טאוב 5 אין זמנים באתר UG
234293-10 לוגיקה ותורת הקבוצות למדעי המחשב ב 12:30-15:30 טאוב 7 אין זמנים באתר UG
234312-10 פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב ב א 12:30-14:30 טאוב 6 אין זמנים באתר UG
234312-10 פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב ב יוסי גיל ג 10:30-12:30 טאוב 9
234313-10 פרויקט תעשיתי אין זמנים באתר UG
234319-10 שפות תכנות ג 08:30-10:30 טאוב 1 אין זמנים באתר UG
234322-10 מערכות קבצים ה 10:30-12:30 טאוב 5 אין זמנים באתר UG
234326-10 פרויקט בגרפיקה ממוחשבת ה' אין זמנים באתר UG
234329-10 פרויקט בעיבוד וניתוח תמונות אין זמנים באתר UG
234900-10 סדנה בתכנות תחרותי ג 16:30-18:30 טאוב 6 אין זמנים באתר UG
236299-10 מבוא לעיבוד שפות טבעיות א 14:30-16:30 טאוב 3 אין זמנים באתר UG
236304-10 לוגיקה למדעי המחשב 2 ה 10:30-12:30 טאוב 8 אין זמנים באתר UG
236321-10 שיטות בהנדסת תוכנה א 12:30-14:30 אולמן 213 אין זמנים באתר UG
236329-10 עיבוד ספרתי של גאומטריה ג 12:30-14:30 טאוב 3 אין זמנים באתר UG
236330-10 מבוא לאופטימיזציה ג 16:30-18:30 טאוב 8 אין זמנים באתר UG
236334-10 מבוא לרשתות מחשבים ב 12:30-14:30 טאוב 9 אין זמנים באתר UG
236340-10 פרויקט בתקשורת מחשבים אין זמנים באתר UG
236343-10 תורת החישוביות ג 10:30-12:30 טאוב 2 אין זמנים באתר UG
236345-10 אימות אוטומטי של מער תוכנה וחומרה' ג 12:30-14:30 טאוב 8 אין זמנים באתר UG
236349-10 פרויקט באבטחת מידע אין זמנים באתר UG
236350-10 הגנה במערכות מתוכנתות ד 08:30-10:30 טאוב 2 אין זמנים באתר UG
236353-10 אוטומטים ושפות פורמליות ד 10:30-12:30 טאוב 7 אין זמנים באתר UG
236353-20 אוטומטים ושפות פורמליות גדי אלכסנדרוביץ ג 14:30-16:30 טאוב 7
236359-10 אלגוריתמים 2 ב 10:30-12:30 טאוב 4 אין זמנים באתר UG
236360-10 תורת הקומפילציה ב 10:30-12:30 אולמן 213 אין זמנים באתר UG
236363-10 מערכות מסד נתונים א 14:30-16:30 טאוב 7 אין זמנים באתר UG
236366-10 פרויקט במערכות הפעלה מ אין זמנים באתר UG
236368-10 מפרטים פורמליים למערכות מורכבות ב 14:30-16:30 טאוב 5 אין זמנים באתר UG
236369-10 ניהול מידע ברשת האינטרנט ד 14:30-16:30 טאוב 5 אין זמנים באתר UG
236371-10 פרויקט בתכנות מקבילי ומבוזר אין זמנים באתר UG
236376-10 הנדסת מערכות הפעלה ד 16:30-18:30 טאוב 3 אין זמנים באתר UG
236381-10 פרויקט ב-וי.אל.אס.אי. ב' אין זמנים באתר UG
236502-10 פרויקט בבינה מלאכותית אין זמנים באתר UG
236503-10 פרויקט בתכנות מתקדם א' אין זמנים באתר UG
236504-10 פרויקט בתוכנה אין זמנים באתר UG
236518-10 סיבוכיות תקשורת א 12:30-14:30 טאוב 4 אין זמנים באתר UG
236520-10 קידוד במערכות אחסון מידע ד 14:30-16:30 טאוב 4 אין זמנים באתר UG
236524-10 פרויקט בביואינפורמטיקה אין זמנים באתר UG
236601-10 נושאים מתקדמים במ"מ 1 ב 12:30-14:30 טאוב 4 אין זמנים באתר UG
236602-10 נושאים מתקדמים במ"מ 2 ה 12:30-14:30 טאוב 8 אין זמנים באתר UG
236605-10 נושאים מתקדמים במ"מ 5 ב 16:30-18:30 טאוב 8 אין זמנים באתר UG
236605-10 נושאים מתקדמים במ"מ 5 דר ענבר אוהד ב 18:30-19:30 טאוב 8
236620-10 נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה א 10:30-12:30 טאוב 4 אין זמנים באתר UG
236635-10 נושאים מתקדמים ברשתות תקשורת מחשבים ה+ת ג 10:30-12:30 טאוב 4 אין זמנים באתר UG
236646-10 נושאים מתקדמים בתאוריה של מדעי המחשב ה ד 10:30-12:30 טאוב 5 אין זמנים באתר UG
236700-10 תיכון תוכנה ב 08:30-10:30 טאוב 5 אין זמנים באתר UG
236703-10 תכנות מונחה עצמים ג 08:30-10:30 טאוב 2 אין זמנים באתר UG
236716-10 מודלים גיאומטריים במערכות תיב"מ ד 10:30-12:30 טאוב 8 אין זמנים באתר UG
236755-10 אלגוריתמים מבוזרים ב א 14:30-16:30 טאוב 4 אין זמנים באתר UG
236757-10 פרויקט במערכות לומדות אין זמנים באתר UG
236801-10 סמינר במדעי המחשב 1 ג 12:30-14:30 טאוב 4 אין זמנים באתר UG
236804-10 סמינר במדעי המחשב 4 ג 16:30-18:30 טאוב 4 אין זמנים באתר UG
236805-10 סמינר במדעי המחשב 5 ה 10:30-12:30 טאוב 4 אין זמנים באתר UG
236813-10 סמינר באלגוריתמים ה 14:30-17:30 טאוב 4 אין זמנים באתר UG
236815-10 סמינר בראיה ממוחשבת ב 16:30-18:30 טאוב 4 אין זמנים באתר UG
236818-10 סמינר בביואינפורמטיקה ד 14:30-16:30 טאוב 701 אין זמנים באתר UG
236825-10 סמינר באלגוריתמים מבוזרים ב 14:30-16:30 טאוב 4 אין זמנים באתר UG
236874-10 פרויקט בראיה ממוחשבת אין זמנים באתר UG
236951-10 סמינר ברשתות עצביות ב 10:30-12:30 טאוב 8 אין זמנים באתר UG