דלג לתוכן (מקש קיצור 's')
Logo of Technion
Logo of CS Department

לוח זמני הוראה - רשימת הקורסים של הפקולטה

שינויים חד פעמיים ללוח הזמנים


לוח זמנים אוטומטי המסונכרן עם מערכת UG כמקור. כל שינוי בפורמט הסטנדרטי של מערכת UG יכול לגרום לטעויות ברשימה זו, בעיקר שם מרצה. במקרה של בעיה, אנא פנה לקישור של UG כדי לקבל מידע מלא.

24/6/14: עקב שינוי במערכת UG נתוני לוח הזמנים לא מלא . יש לגשת לקישור הקורס ב UG כדי לראות את הנתונים המלאים.


קודם
אביב 2013
האחרון
קיץ 2013
רשימה נוכחית
חורף 2013-2014
הבא
אביב 2014
סמסטר נוכחי
אביב 2014
כל השעוריםלפי קורס#, שעהלפי קורס#, שעהלפי קורס#, שעהלפי קורס#, שעהלפי קורס#, שעה
הרצאות בלבדלפי קורס#, שעהלפי קורס#, שעהלפי קורס#, שעהלפי קורס#, שעהלפי קורס#, שעה


לוח זמנים לסמסטר חורף 2013-2014 , הרצאות בלבד, ממוין לפי מספר קורס


מספר
קורס-קבוצה
UG  שם קורס  מורה  יוםשעה  מקום  הערה
234107-10 אנליזה נומרית ג 09:30-12:30 טאוב 9 אין זמנים באתר UG
234111-10 מבוא למדעי המחשב ב 12:30-14:30 אולמן 307 אין זמנים באתר UG
234111-20 מבוא למדעי המחשב רמי כהן ב 12:30-14:30 צרציל 999
234112-10 מבוא למחשב - שפת סי ב 10:30-12:30 אמדו 233 אין זמנים באתר UG
234112-20 מבוא למחשב - שפת סי תאמר סלמאן ב 12:30-14:30 פישבך 507
234112-30 מבוא למחשב - שפת סי יחיאל קמחי ה 12:30-14:30 אולמן 306
234114-10 מבוא למדעי המחשב מ' ד 14:30-16:30 טאוב 7 אין זמנים באתר UG
234114-20 מבוא למדעי המחשב מ' רן רובינשטיין ב 12:30-14:30 פישבך 504
234117-10 מבוא למדעי המחשב ח' ד 14:30-16:30 פישבך 504 אין זמנים באתר UG
234118-10 ארגון ותכנות המחשב ב 14:30-16:30 טאוב 9 אין זמנים באתר UG
234118-20 ארגון ותכנות המחשב שרוני פלדמן ג 17:30-19:30 טאוב 6
234122-10 מבוא לתכנות מערכות ב 12:30-14:30 פישבך 343 אין זמנים באתר UG
234123-10 מערכות הפעלה ה 08:30-10:30 טאוב 2 אין זמנים באתר UG
234127-10 מבוא למחשב בשפת מטלאב ה 12:30-14:30 טאוב 7 אין זמנים באתר UG
234127-20 מבוא למחשב בשפת מטלאב חביאר טורק ג 12:30-14:30 טאוב 1
234141-10 קומבינטוריקה למדעי המחשב א 09:30-11:30 טאוב 2 אין זמנים באתר UG
234218-10 מבני נתונים 1 ג 08:30-10:30 טאוב 7 אין זמנים באתר UG
234218-20 מבני נתונים 1 רועי אנגלברג ג 16:30-18:30 טאוב 2
234247-10 אלגוריתמים 1 ב 14:30-16:30 טאוב 7 אין זמנים באתר UG
234247-20 אלגוריתמים 1 שלמה מורן ד 10:30-12:30 טאוב 7
234262-10 תכן לוגי א 12:30-14:30 טאוב 7 אין זמנים באתר UG
234262-20 תכן לוגי איליה אברבוך ה 08:30-10:30 טאוב 7
234267-0 מבנה מחשבים ספרתיים תומר גורביץ 0-0 טאוב
234267-10 מבנה מחשבים ספרתיים ב 16:30-18:30 טאוב 2 אין זמנים באתר UG
234270-10 ניהול פרוייקטי תוכנה א 14:30-16:30 טאוב 5 אין זמנים באתר UG
234293-10 לוגיקה ותורת הקבוצות למדעי המחשב ב 10:30-13:30 טאוב 1 אין זמנים באתר UG
234293-20 לוגיקה ותורת הקבוצות למדעי המחשב אמיר שפילקה ג 10:30-13:30 טאוב 2
234301-10 פרויקט בעיבוד נתונים ה' ה 13:30-16:30 טאוב 3 אין זמנים באתר UG
234311-10 פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב א א 12:30-14:30 טאוב 5 אין זמנים באתר UG
234311-10 פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב א יוסי גיל ג 14:30-16:30 טאוב 5
234313-10 פרויקט תעשיתי אין זמנים באתר UG
234319-10 שפות תכנות ג 10:30-12:30 טאוב 1 אין זמנים באתר UG
234322-10 מערכות קבצים ב 10:30-12:30 טאוב 9 אין זמנים באתר UG
234325-10 גרפיקה ממוחשבת ד 09:30-11:30 טאוב 6 אין זמנים באתר UG
234326-10 פרויקט בגרפיקה ממוחשבת ה' אין זמנים באתר UG
234329-10 פרויקט בעיבוד וניתוח תמונות אין זמנים באתר UG
236303-10 פרויקט בעיבוד שפות טבעיות אין זמנים באתר UG
236307-10 גרפים מרחיבים ושימושיהם ד 10:30-12:30 טאוב 201 אין זמנים באתר UG
236309-10 מבוא לתורת הצפינה ד 14:30-16:30 טאוב 3 אין זמנים באתר UG
236321-10 שיטות בהנדסת תוכנה ה 08:30-10:30 טאוב 3 אין זמנים באתר UG
236323-10 פרויקט בעיבוד נתונים מ אין זמנים באתר UG
236327-10 עיבוד תמונות ואותות במחשב ה 14:30-16:30 טאוב 5 אין זמנים באתר UG
236334-10 מבוא לרשתות מחשבים ב 14:30-16:30 טאוב 3 אין זמנים באתר UG
236340-10 פרויקט בתקשורת מחשבים אין זמנים באתר UG
236341-10 תקשורת באינטרנט ב 10:30-12:30 טאוב 7 אין זמנים באתר UG
236342-10 מבוא לאימות תוכנה ג 12:30-14:30 טאוב 9 אין זמנים באתר UG
236343-10 תורת החישוביות ב 12:30-14:30 טאוב 2 אין זמנים באתר UG
236343-20 תורת החישוביות איל קושלביץ ג 12:30-14:30 טאוב 7
236347-10 ניתוח וסינתזה של תוכנה ב 10:30-12:30 טאוב 3 אין זמנים באתר UG
236349-10 פרויקט באבטחת מידע אין זמנים באתר UG
236350-10 הגנה במערכות מתוכנתות ד 10:30-12:30 טאוב 9 אין זמנים באתר UG
236351-10 מערכות מבוזרות ד 10:30-12:30 טאוב 8 אין זמנים באתר UG
236353-10 אוטומטים ושפות פורמליות ה 10:30-12:30 טאוב 9 אין זמנים באתר UG
236353-20 אוטומטים ושפות פורמליות גדי אלכסנדרוביץ א 12:30-14:30 טאוב 9
236357-10 אלגוריתמים מבוזרים א ב 08:30-10:30 טאוב 201 אין זמנים באתר UG
236360-10 תורת הקומפילציה ה 10:30-12:30 טאוב 2 אין זמנים באתר UG
236363-10 מערכות מסד נתונים ב 08:30-10:30 טאוב 2 אין זמנים באתר UG
236366-10 פרויקט במערכות הפעלה מ אין זמנים באתר UG
236370-10 תכנות מקבילי ומבוזר א 10:30-12:30 טאוב 7 אין זמנים באתר UG
236371-10 פרויקט בתכנות מקבילי ומבוזר אין זמנים באתר UG
236373-10 סינטזה של תמונות ד 09:30-11:30 טאוב 3 אין זמנים באתר UG
236374-10 שיטות הסתברותיות ואלגוריתמים א 14:30-16:30 טאוב 8 אין זמנים באתר UG
236375-10 טכנולוגית מנועי חיפוש א 10:30-12:30 טאוב 8 אין זמנים באתר UG
236381-10 פרויקט ב-וי.אל.אס.אי. ב' אין זמנים באתר UG
236501-10 מבוא לבינה מלאכותית ד 14:30-16:30 טאוב 9 אין זמנים באתר UG
236503-10 פרויקט בתכנות מתקדם א' אין זמנים באתר UG
236503-40 פרויקט בתכנות מתקדם א' יוסי גיל ב 12:30-14:30 טאוב 4
236506-10 קריפטולוגיה ב 10:30-12:30 טאוב 6 אין זמנים באתר UG
236521-10 אלגוריתמי קירוב ב 14:30-16:30 טאוב 6 אין זמנים באתר UG
236523-10 מבוא לביואינפורמטיקה ב 14:30-16:30 אולמן 304 אין זמנים באתר UG
236524-10 פרויקט בביואינפורמטיקה ב 16:30-18:30 טאוב 4 אין זמנים באתר UG
236601-10 נושאים מתקדמים במ"מ 1 ג 12:30-14:30 טאוב 4 אין זמנים באתר UG
236602-10 נושאים מתקדמים במ"מ 2 ה 10:30-12:30 טאוב 6 אין זמנים באתר UG
236603-10 נושאים מתקדמים במ"מ 3 ג 10:30-12:30 טאוב 701 אין זמנים באתר UG
236604-10 נושאים מתקדמים במ"מ 4 א 14:30-16:30 טאוב 6 אין זמנים באתר UG
236605-10 נושאים מתקדמים במ"מ 5 ד 14:30-16:30 טאוב 201 אין זמנים באתר UG
236606-10 נושאים מתקדמים במ"מ 6 ה 13:30-15:30 טאוב 8 אין זמנים באתר UG
236607-10 נושאים מתקדמים במ"מ 7 ה 14:30-16:30 טאוב 6 אין זמנים באתר UG
236613-10 נושאים מתקדמים בקיפטולוגיה ה ב 10:30-12:30 טאוב 8 אין זמנים באתר UG
236646-10 נושאים מתקדמים בתאוריה של מדעי המחשב ה ג 10:30-12:30 טאוב 8 אין זמנים באתר UG
236703-10 תכנות מונחה עצמים ג 10:30-12:30 טאוב 5 אין זמנים באתר UG
236714-10 נושאים בהוכחה אוטומטית של משפטים ה 10:30-12:30 טאוב 4 אין זמנים באתר UG
236754-10 פרויקט במערכות נבונות אין זמנים באתר UG
236757-10 פרויקט במערכות לומדות אין זמנים באתר UG
236801-10 סמינר במדעי המחשב 1 ד 14:30-16:30 טאוב 8 אין זמנים באתר UG
236802-10 סמינר במדעי המחשב 2 ג 10:30-12:30 טאוב 4 אין זמנים באתר UG
236803-10 סמינר במדעי המחשב 3 ג 12:30-14:30 טאוב 701 אין זמנים באתר UG
236813-10 סמינר באלגוריתמים ה 14:30-17:30 טאוב 4 אין זמנים באתר UG
236818-10 סמינר בביואינפורמטיקה ד 16:30-18:30 טאוב 701 אין זמנים באתר UG
236819-10 סמינר ברשתות תקשורת מחשבים ב 14:30-16:30 אין זמנים באתר UG
236823-10 סמינר בעיבוד אינפורמציה קוונטית ב 10:30-12:30 טאוב 4 אין זמנים באתר UG
236825-10 סמינר באלגוריתמים מבוזרים ב 14:30-16:30 טאוב 4 אין זמנים באתר UG
236827-10 סמינר במערכות מחשבים ד 16:30-18:30 טאוב 8 אין זמנים באתר UG
236861-10 גיאומטריה נומרית של תמונות ב 14:30-16:30 טאוב 5 אין זמנים באתר UG
236862-10 ייצוגים דלילים ויתירים ויישומיהם בעיבוד אותות ותמונות א 10:30-12:30 טאוב 3 אין זמנים באתר UG
236873-10 ראיה ממוחשבת ב 08:30-10:30 טאוב 5 אין זמנים באתר UG
236874-10 פרויקט בראיה ממוחשבת אין זמנים באתר UG
236927-10 מבוא לרובוטיקה ה 09:30-11:30 טאוב 5 אין זמנים באתר UG
236941-10 מבוא לרשתות עצביות ד 10:30-12:30 טאוב 4 אין זמנים באתר UG
236990-10 מבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטית ד 14:30-16:30 טאוב 4 אין זמנים באתר UG
274121-10 מטל"ב לרפואנים אין זמנים באתר UG