דלג לתוכן (מקש קיצור 's')
Logo of Technion
Logo of CS Department

לוח זמני הוראה - רשימת הקורסים של הפקולטה

שינויים חד פעמיים ללוח הזמנים


לוח זמנים אוטומטי המסונכרן עם מערכת UG כמקור. כל שינוי בפורמט הסטנדרטי של מערכת UG יכול לגרום לטעויות ברשימה זו, בעיקר שם מרצה. במקרה של בעיה, אנא פנה לקישור של UG כדי לקבל מידע מלא.

24/6/14: עקב שינוי במערכת UG נתוני לוח הזמנים לא מלא . יש לגשת לקישור הקורס ב UG כדי לראות את הנתונים המלאים.


קודם
אביב 2013
האחרון
קיץ 2013
רשימה נוכחית
חורף 2013-2014
הבא
אביב 2014
סמסטר נוכחי
אביב 2014
כל השעוריםלפי קורס#, שעהלפי קורס#, שעהלפי קורס#, שעהלפי קורס#, שעהלפי קורס#, שעה
הרצאות בלבדלפי קורס#, שעהלפי קורס#, שעהלפי קורס#, שעהלפי קורס#, שעהלפי קורס#, שעה


לוח זמנים לסמסטר חורף 2013-2014 , הרצאות בלבד, ממוין לפי שעות קורס


מספר
קורס-קבוצה
UG  שם קורס  מורה  יוםשעה  מקום  הערה
236323-10 פרויקט בעיבוד נתונים מ אין זמנים באתר UG
236366-10 פרויקט במערכות הפעלה מ אין זמנים באתר UG
236757-10 פרויקט במערכות לומדות אין זמנים באתר UG
236754-10 פרויקט במערכות נבונות אין זמנים באתר UG
236503-10 פרויקט בתכנות מתקדם א' אין זמנים באתר UG
236381-10 פרויקט ב-וי.אל.אס.אי. ב' אין זמנים באתר UG
274121-10 מטל"ב לרפואנים אין זמנים באתר UG
236874-10 פרויקט בראיה ממוחשבת אין זמנים באתר UG
236349-10 פרויקט באבטחת מידע אין זמנים באתר UG
236371-10 פרויקט בתכנות מקבילי ומבוזר אין זמנים באתר UG
236340-10 פרויקט בתקשורת מחשבים אין זמנים באתר UG
234329-10 פרויקט בעיבוד וניתוח תמונות אין זמנים באתר UG
234326-10 פרויקט בגרפיקה ממוחשבת ה' אין זמנים באתר UG
236303-10 פרויקט בעיבוד שפות טבעיות אין זמנים באתר UG
234313-10 פרויקט תעשיתי אין זמנים באתר UG
234267-0 מבנה מחשבים ספרתיים תומר גורביץ 0-0 טאוב
234141-10 קומבינטוריקה למדעי המחשב א 09:30-11:30 טאוב 2 אין זמנים באתר UG
236375-10 טכנולוגית מנועי חיפוש א 10:30-12:30 טאוב 8 אין זמנים באתר UG
236370-10 תכנות מקבילי ומבוזר א 10:30-12:30 טאוב 7 אין זמנים באתר UG
236862-10 ייצוגים דלילים ויתירים ויישומיהם בעיבוד אותות ותמונות א 10:30-12:30 טאוב 3 אין זמנים באתר UG
236353-20 אוטומטים ושפות פורמליות גדי אלכסנדרוביץ א 12:30-14:30 טאוב 9
234311-10 פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב א א 12:30-14:30 טאוב 5 אין זמנים באתר UG
234262-10 תכן לוגי א 12:30-14:30 טאוב 7 אין זמנים באתר UG
236604-10 נושאים מתקדמים במ"מ 4 א 14:30-16:30 טאוב 6 אין זמנים באתר UG
236374-10 שיטות הסתברותיות ואלגוריתמים א 14:30-16:30 טאוב 8 אין זמנים באתר UG
234270-10 ניהול פרוייקטי תוכנה א 14:30-16:30 טאוב 5 אין זמנים באתר UG
236357-10 אלגוריתמים מבוזרים א ב 08:30-10:30 טאוב 201 אין זמנים באתר UG
236363-10 מערכות מסד נתונים ב 08:30-10:30 טאוב 2 אין זמנים באתר UG
236873-10 ראיה ממוחשבת ב 08:30-10:30 טאוב 5 אין זמנים באתר UG
236613-10 נושאים מתקדמים בקיפטולוגיה ה ב 10:30-12:30 טאוב 8 אין זמנים באתר UG
236506-10 קריפטולוגיה ב 10:30-12:30 טאוב 6 אין זמנים באתר UG
234322-10 מערכות קבצים ב 10:30-12:30 טאוב 9 אין זמנים באתר UG
236347-10 ניתוח וסינתזה של תוכנה ב 10:30-12:30 טאוב 3 אין זמנים באתר UG
236823-10 סמינר בעיבוד אינפורמציה קוונטית ב 10:30-12:30 טאוב 4 אין זמנים באתר UG
236341-10 תקשורת באינטרנט ב 10:30-12:30 טאוב 7 אין זמנים באתר UG
234112-10 מבוא למחשב - שפת סי ב 10:30-12:30 אמדו 233 אין זמנים באתר UG
234293-10 לוגיקה ותורת הקבוצות למדעי המחשב ב 10:30-13:30 טאוב 1 אין זמנים באתר UG
236503-40 פרויקט בתכנות מתקדם א' יוסי גיל ב 12:30-14:30 טאוב 4
236343-10 תורת החישוביות ב 12:30-14:30 טאוב 2 אין זמנים באתר UG
234122-10 מבוא לתכנות מערכות ב 12:30-14:30 פישבך 343 אין זמנים באתר UG
234114-20 מבוא למדעי המחשב מ' רן רובינשטיין ב 12:30-14:30 פישבך 504
234112-20 מבוא למחשב - שפת סי תאמר סלמאן ב 12:30-14:30 פישבך 507
234111-20 מבוא למדעי המחשב רמי כהן ב 12:30-14:30 צרציל 999
234111-10 מבוא למדעי המחשב ב 12:30-14:30 אולמן 307 אין זמנים באתר UG
236521-10 אלגוריתמי קירוב ב 14:30-16:30 טאוב 6 אין זמנים באתר UG
236334-10 מבוא לרשתות מחשבים ב 14:30-16:30 טאוב 3 אין זמנים באתר UG
236523-10 מבוא לביואינפורמטיקה ב 14:30-16:30 אולמן 304 אין זמנים באתר UG
236819-10 סמינר ברשתות תקשורת מחשבים ב 14:30-16:30 אין זמנים באתר UG
236861-10 גיאומטריה נומרית של תמונות ב 14:30-16:30 טאוב 5 אין זמנים באתר UG
236825-10 סמינר באלגוריתמים מבוזרים ב 14:30-16:30 טאוב 4 אין זמנים באתר UG
234247-10 אלגוריתמים 1 ב 14:30-16:30 טאוב 7 אין זמנים באתר UG
234118-10 ארגון ותכנות המחשב ב 14:30-16:30 טאוב 9 אין זמנים באתר UG
236524-10 פרויקט בביואינפורמטיקה ב 16:30-18:30 טאוב 4 אין זמנים באתר UG
234267-10 מבנה מחשבים ספרתיים ב 16:30-18:30 טאוב 2 אין זמנים באתר UG
234218-10 מבני נתונים 1 ג 08:30-10:30 טאוב 7 אין זמנים באתר UG
234107-10 אנליזה נומרית ג 09:30-12:30 טאוב 9 אין זמנים באתר UG
236802-10 סמינר במדעי המחשב 2 ג 10:30-12:30 טאוב 4 אין זמנים באתר UG
236703-10 תכנות מונחה עצמים ג 10:30-12:30 טאוב 5 אין זמנים באתר UG
236646-10 נושאים מתקדמים בתאוריה של מדעי המחשב ה ג 10:30-12:30 טאוב 8 אין זמנים באתר UG
236603-10 נושאים מתקדמים במ"מ 3 ג 10:30-12:30 טאוב 701 אין זמנים באתר UG
234319-10 שפות תכנות ג 10:30-12:30 טאוב 1 אין זמנים באתר UG
234293-20 לוגיקה ותורת הקבוצות למדעי המחשב אמיר שפילקה ג 10:30-13:30 טאוב 2
236601-10 נושאים מתקדמים במ"מ 1 ג 12:30-14:30 טאוב 4 אין זמנים באתר UG
236342-10 מבוא לאימות תוכנה ג 12:30-14:30 טאוב 9 אין זמנים באתר UG
236803-10 סמינר במדעי המחשב 3 ג 12:30-14:30 טאוב 701 אין זמנים באתר UG
234127-20 מבוא למחשב בשפת מטלאב חביאר טורק ג 12:30-14:30 טאוב 1
236343-20 תורת החישוביות איל קושלביץ ג 12:30-14:30 טאוב 7
234311-10 פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב א יוסי גיל ג 14:30-16:30 טאוב 5
234218-20 מבני נתונים 1 רועי אנגלברג ג 16:30-18:30 טאוב 2
234118-20 ארגון ותכנות המחשב שרוני פלדמן ג 17:30-19:30 טאוב 6
236373-10 סינטזה של תמונות ד 09:30-11:30 טאוב 3 אין זמנים באתר UG
234325-10 גרפיקה ממוחשבת ד 09:30-11:30 טאוב 6 אין זמנים באתר UG
236941-10 מבוא לרשתות עצביות ד 10:30-12:30 טאוב 4 אין זמנים באתר UG
236350-10 הגנה במערכות מתוכנתות ד 10:30-12:30 טאוב 9 אין זמנים באתר UG
236351-10 מערכות מבוזרות ד 10:30-12:30 טאוב 8 אין זמנים באתר UG
234247-20 אלגוריתמים 1 שלמה מורן ד 10:30-12:30 טאוב 7
236307-10 גרפים מרחיבים ושימושיהם ד 10:30-12:30 טאוב 201 אין זמנים באתר UG
236801-10 סמינר במדעי המחשב 1 ד 14:30-16:30 טאוב 8 אין זמנים באתר UG
236605-10 נושאים מתקדמים במ"מ 5 ד 14:30-16:30 טאוב 201 אין זמנים באתר UG
236501-10 מבוא לבינה מלאכותית ד 14:30-16:30 טאוב 9 אין זמנים באתר UG
236990-10 מבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטית ד 14:30-16:30 טאוב 4 אין זמנים באתר UG
236309-10 מבוא לתורת הצפינה ד 14:30-16:30 טאוב 3 אין זמנים באתר UG
234117-10 מבוא למדעי המחשב ח' ד 14:30-16:30 פישבך 504 אין זמנים באתר UG
234114-10 מבוא למדעי המחשב מ' ד 14:30-16:30 טאוב 7 אין זמנים באתר UG
236818-10 סמינר בביואינפורמטיקה ד 16:30-18:30 טאוב 701 אין זמנים באתר UG
236827-10 סמינר במערכות מחשבים ד 16:30-18:30 טאוב 8 אין זמנים באתר UG
236321-10 שיטות בהנדסת תוכנה ה 08:30-10:30 טאוב 3 אין זמנים באתר UG
234262-20 תכן לוגי איליה אברבוך ה 08:30-10:30 טאוב 7
234123-10 מערכות הפעלה ה 08:30-10:30 טאוב 2 אין זמנים באתר UG
236927-10 מבוא לרובוטיקה ה 09:30-11:30 טאוב 5 אין זמנים באתר UG
236360-10 תורת הקומפילציה ה 10:30-12:30 טאוב 2 אין זמנים באתר UG
236602-10 נושאים מתקדמים במ"מ 2 ה 10:30-12:30 טאוב 6 אין זמנים באתר UG
236714-10 נושאים בהוכחה אוטומטית של משפטים ה 10:30-12:30 טאוב 4 אין זמנים באתר UG
236353-10 אוטומטים ושפות פורמליות ה 10:30-12:30 טאוב 9 אין זמנים באתר UG
234112-30 מבוא למחשב - שפת סי יחיאל קמחי ה 12:30-14:30 אולמן 306
234127-10 מבוא למחשב בשפת מטלאב ה 12:30-14:30 טאוב 7 אין זמנים באתר UG
236606-10 נושאים מתקדמים במ"מ 6 ה 13:30-15:30 טאוב 8 אין זמנים באתר UG
234301-10 פרויקט בעיבוד נתונים ה' ה 13:30-16:30 טאוב 3 אין זמנים באתר UG
236607-10 נושאים מתקדמים במ"מ 7 ה 14:30-16:30 טאוב 6 אין זמנים באתר UG
236327-10 עיבוד תמונות ואותות במחשב ה 14:30-16:30 טאוב 5 אין זמנים באתר UG
236813-10 סמינר באלגוריתמים ה 14:30-17:30 טאוב 4 אין זמנים באתר UG