תמונה של פרופ' צבי כוכבי

פרופ' צבי כוכבי

Sir Michael and Lady Sobell Chair in Computer Engineering and Electronics

יצירת קשר
דואר אלקטרוני:
kohavics.technion.ac.il
משרד:
743
טלפון:
04-829-4162
תחומי עניין במחקר
מודלים חישוביים; מיתוג ואוטומטים; אמינות ושיטת בדיקה של מערכות ספרתיות.
פרסומים נבחרים
POMERANZ, I., and KOHAVI, Z., "Plynomial complexity Algorithms for Increasing the Testability of Digital Circuits by Testing-Module Insertion", IEEE Transaction on Computers, Vol. 40, pp. 1198-1213, 1991.
POMERANZ, I., and KOHAVI, Z., "The minimum test-set problem for circuits with nonreconvergent fanout", Journal of Electronic Testing: Theory and Applications, Vol. 2, pp. 339-349, 1991.
POMERANZ, I., and KOHAVI, Z., "A limited exponential complexity algorithm for increasing the testability of digital circuits by testing-model insertion", IEEE Transactions on Computer-Aided Design, Vol. 11, No. 2, pp. 247-259, 1992.
ORENSTEIN, T., and KOHAVI, Z., "An optimal algorithm for cycle breaking in directed graphs", Journal of Electronic Testing: Theory and Applications, Vol. 7, pp. 71-81, 1995.