תמונה של פרופסור חבר בגימלאות אליעזר קנטרוביץ

פרופסור חבר בגימלאות אליעזר קנטרוביץ

יצירת קשר
דף בית:
http://www.cs.technion.ac.il/~kantor
דואר אלקטרוני:
kantorcs.technion.ac.il
משרד:
624
טלפון:
04-829-4321
תחומי עניין במחקר
הנדסת תוכנה, מנשקי משתמש, תכנות מוטה רכיבים, תכנות באינטרנט ,רכיבי תוכנה עם מנשקים סמנטיים, אמידה סטטיסטית של מספר הפגמים בתוכנה.
פרסומים נבחרים
KANTOROWITZ, E., and SUDARSKY, O., "The adaptable userinterface", Communication of the ACM, Vol. 32, pp. 1352-1358, November 1989.
ADAR, M., KANTOROWITZ, E., and BAR-0N, E., "A graphicalinteractive object oriented development system", ProceedingEleventh SCCC International Conference on Computer Science,Plenum Publishing Corporation, 1992.
KANTOROWITZ, E., and SCHECHNER, Y., "Managing the shape ofplanar splines by their control polygons", Computer AidedDesign, Vol. 25, pp. 355-364, 1993.
KANTOROWITZ, E., "Algorithm simplification through objectorientation", Software Practice and Experience, Vol. 27, No.2, pp. 173-183, 1997.
KANTOROWITZ, E., ARZI, L., and GUTMANN, A., "The performanceof the n-fold requirements inspection method", RequirementEngineering Journal, Vol. 2, pp. 152-164, 1997.
KANTOROWITZ, E., "Is extension complexity a fundamental softwaremetric?" European Conference on Object Oriented Programming Workshop onObject Oriented Software Metrics, Brussels, 1998.
KANTOROWITZ, E., DRABKIN, R., KRITZ, A., "Fitting correctly shapedsplines to ship lines given by inaccurate points", Ship TechnologyResearch, Vol. 47, No. 2, pp. 63-66, 2000.
KANTOROWITZ, E., ARZI, L., and HAREL, A., "A method for evaluation ofthe performance of requirements inspection", Proceedings of the 11thESCOM (European Software Control and Metrics Conference, Munich, 2000.
KANTOROWITZ, E., and TADMOR, S., "Components for construction ofinteractive systems", MOCA'01 (workshop on Modelling of Objects,Components and Agents), Aarhus, Denmark 2001.
HAREL, A., and KANTOROWITZ, E., "Estimating the number of faults remaining in software code documents inspected with iterative code reviews", IEEE International Conference on Software-Science, Technology and Engineering, Herzlya, 2005.
KANTOROWITZ, E., and LYAKAS, A., "Use-case components for interactive information systems", Science of computer Programming, No. 56, pp. 5-21.