תמונה של פרופ' מיכאל היימן

פרופ' מיכאל היימן

The Carl Fechheimer Chair in Electrical Engineering

יצירת קשר
דף בית:
http://www.cs.technion.ac.il/~heymann/
דואר אלקטרוני:
heymanncs.technion.ac.il
משרד:
713
טלפון:
04-829-4163
תחומי עניין במחקר
רובוטיקה; בקרה סימבולית; מערכות אירועים בדידים.
פרסומים נבחרים

BRAVE, Y., and HEYMANN, M., "On optimal attraction in discrete-event processes", Information Sciences, Vol. 67, pp.245-267, 1993.

BRAVE, Y., and HEYMANN, M., "Control of discrete-event systems Modeled as hierarchical state machines", IEEE Transactons on Automatic Control, Vol. 38, pp. 1803-1819, 1993.

HEYMANN, M., and LIN, F., "On-line control of partially observed discrete event systems", Discrete Event Dynamic Systems, Vol. 4, pp. 221-236, 1994.

WILLNER, Y., and HEYMANN, M., "Language convergence in controlled discrete-event systems", IEEE Transactions on Automatic Control, Vol. 40, No 4, pp. 616-627, 1995.

HEYMANN, M., and LIN, F., and MEYER, G., "Control synthesis for a class of hybrid systems subject to configuration-based safety constraints", in Hybrid Systems IV, P. Antsaklis, W. Kohn, A. Nerode and S. Sastri, (eds.), LNCS 1273, pp. 134-159, Springer Verlag, 1996.

HEYMANN, M., LIN, F., and MEYER, G., "On the existence of safety controllers for rate-bounded hybrid machines", Proceedings Fifth international workshop on hybrid systems (HS97), LNCS, Springer Verlag, 1997.

HEYMANN, M., and LIN, F., "Nonblocking supervisory control of nondeterministic systems", in "Operators, Systems and Linear Algebra", U. Helmke, D. Pratzel-Wolters and E. Zerz, (eds.), pp. 96-110, 1997.

HEYMANN, M., and LIN, F., "Discrete event control of nondeterministic systems", IEEE Transactions on Automatic Control, Vol. 43, No. 1, pp. 3-17, 1998.

HEYMANN, M., LIN, F., and MEYER, G., "Synthesis and viability of minimally interventive legal controllers for hybrid systems", Discrete Event Dynamic Systems, Special Issue on Hybrid Systems, 1998.

KUMAR, R., and HEYMANN, M., ''Masked prioritised synchronization for interaction and control of discrete event systems'', IEEE Transactions on Automatic Control, Vol. 45, pp. 1970-1982, 2000.

HEYMANN, M., LIN, F., and MEYER, G., "Control of rate-bounded hybrid systems with liveness specifications, in ''Advances in Mathematical Systems Theory, F. Colonius, U. Helmke, D. Pratzel-Wolters and F. Wirth, (eds.) pp. 151-168, Birkhauser publishers, 2001.