תמונה של פרופ' נסים פרנסיז

פרופ' נסים פרנסיז

The Bank Leumi Chair in Computer Science

יצירת קשר
דף בית:
http://www.cs.technion.ac.il/~francez/
דואר אלקטרוני:
francezcs.technion.ac.il
משרד:
735
טלפון:
04-829-4369
תחומי עניין במחקר
וטיפוסים, $\lambda$ ראשי: בלשנות חישובית, דקדוקי קטגוריות, סמנטיקה פורמלית של שפות טבעיות, דקדוקי יוניפיקציה (האחדה) תחשיב - ותורת ההוכחה. משני: סמנטיקה של שפות תכנות, אימות תוכניות, תכנות מקבילי ומבוזר, תכנות לוגי פרולוג.
פרסומים נבחרים

FRANCEZ, N., and PNUELI, A.,"A proof method for cyclic programs�, Acta Informatica, Vol. 9, 1978, pp. 133-157.

FRANCEZ, N., "Distributed termination", ACM-TOPLAS, Vol. 2, No.1, 1980, pp. 42-55.

APT, K.R., FRANCEZ, N., and DeROEVER, W.P., �A proof system for communicating sequential processes", ACM-TOPLAS, Vol. 2, No. 3, 1980, pp. 359-385.

GRUMBERG, O., FRANCEZ, N., MAKOVSKY, J.A., and DeROEVER, W.P., "A proof rule for fair termination of guarded commands", Information and Control, Vol. 66, No. 1/2, 1985, pp. 83-102.

KAMINSKI, M., and FRANCEZ, N., "Finite memory automata", TCS, Vol. 134, No. 2, pp. 329-364, 1994.

LAPPIN, S., and FRANCEZ, N., "E-type pronouns, I-sums, and Donkey anaphora", Linguistics and Philosophy, Vol. 17, pp. 391-428, 1994.

NELKEN, R., and FRANCEZ, N., "Splitting the reference time: The analogy between nominal and temporal anaphora revisited", Journal of Semantics, Vol. 14, No. 4. 1997.

WINTNER, S., and FRANCEZ, N., "Parsing with typed feature structures", proceedings of 4th International Workshop on parsing technologies (IWPT'95), 1995.

FRANCEZ, N., and WINTER, Y., "Generalized definition of quantifier absorption", proceedings of SALT VI, Rutgers University, 1996.

FRANCEZ, N., "On the direction of fibring feature logics with concatenation logics", Logical Aspects of Computational Linguistics (LACL97), 1997.

FRANCEZ, N., and PRATT, I., "On the Semantics of Temporal Prepositions and Temporal Prepostion Phrases", Linguistics and Philosophy, Vol. 24, No. 2, 2001.

NELKEN, R., and FRANCEZ, N., "Billatices and the Semantics of Natural Language Qustions", Linguistics and Philosophy, 2001.