דלג לתוכן (מקש קיצור 's')
Logo of Technion
Logo of CS Department
מידע כללי

חדשות

הצטיינות בהוראה במדעי המחשב בסמסטר אביב תשפ"א
יום ראשון, 7 נובמבר, 2021
CS Excellent Teaching in Spring Semester 2021 הפקולטה למדעי המחשב מברכת את מוריה על הצטיינות בהוראה בסמסטר אביב תשפ"א:

הצטיינות יתרה בהוראה:
פרופ' ארז פטרנק בקורסים מבני נתונים 1 וסמינר בתכנות מקבילי
פרופ' רון רוטבלום בקורס קריפטולוגיה

ציון לשבח בהוראה:
פרופ' מיכאל אלעד בקורס אלגוריתמים נומריים
פרופ' ניר רוזנפלד בקורס מבוא למערכות לומדות
דר' טל מזרחי בקורס מבוא לרשתות מחשבים
דר' גבי נקבלי בקורס הגנה ברשתות
דר' שרי שינולד בקורס תורת הקבוצות ואוטומטים
למדמ"ח

ברכות לכולם!
[בחזרה לאינדקס החדשות]