ראשי

מחקרים

מיקום

הרשמת אורחים

המחקרים המשתתפים לפי נושאים ותחומי מחקר (יופיעו עם הרשמת המשתתפים):
 

COMPUTATIONAL BIOLOGY

1. Inferring Cancer Dependencies on Metabolic Genes from Genetic Screens  Shoval Lagziel
2. BioLEGO: From Biomass To Product  Edward Vitkin
 

COMPUTATIONAL GEOMETRY

3.

Properties of Minimal-Perimeter Polyominoesa

 Gil Ben-Shachar
 
CRYPTOLOGY AND CYBER
4. CAN Bus Authentication Without Cryptography  Eli Gavril
 

DATA CENTERS AND CLOUDS

5. Collusion in Cloud Computing Auctions  Shunit Agmon
 
DISTRIBUTED DEEP LEARNING
6. Predicting a Better Future with Asynchronous Stochastic Gradient Decent  Ido Hakimi
 
GRAPHICS
7. Reversible Harmonic Maps  Danielle Ezuz
8. Self Functional Maps  Oshri Halimi
 
MACHINE LEARNING AND INFORMATION RETRIEVAL
9. UNIQ: Uniform Noise Injection for non-uniform Quantization of neural networks

 Chaim Baskin

10. Prototype-Based Drug Discovery using Conditional Diversity Networks  Shahar Harel
11. Program Repair that Learns from Mistakes  Batchen Rothenberg
12. Learning Adaptive Graph-Wavelet Transforms  Yael Yankelevsky
 
SYSTEMS AND APPLICATIONS
13. Thapl-Theaterical Programming Language  Matan Peled
14. Frequency over Interval Queries  Rana Shahout
 
TESTING AND VERIFICATION
15. Assume, Guarantee or Repair  Hadar Frenkel
 
THEORY OF COMPUTER SCIENCE
16. Distributed Spanner Approximation  Michal Dory
 
VIRTUAL MEMORY AND VIRTUALIZATION
17. Memomania: From Huge to Huge-Huge Pages  Mohammad Agbarya

Past Research Day events of 2007, 2009, 2011, 2013, 2014, 2016 and 2017