word_technion_white_01

 

(ניתוח מערכות משובצות מחשב ותוכנתן - 086222)

 

פרופ' עמיר תומר

כל הזכויות שמורות לפרופ' עמיר תומר, 1999-2018

כל החומר באתר זה (למעט קישורים למקורות חיצוניים) הינו קניין רוחני של המחבר.

אין להעתיק, לשנות או להעביר חומר זה ללא רשות מפורשת בכתב ומראש.

 

לו"ז הקורס חיפה מרץ-יוני 2018 עדכון 15/4/18

 

שקפי ההרצאות

פרק 1 מבוא

פרק 2 תהליך הפיתוח של מערכת עתירת תוכנה

פרק 3 הגדרה וניהול של דרישות

פרק 4 תרחישי פעולה מערכתיים

פרק 5 הארכיטקטורה הפיזית

פרק 6 אנליזה פונקציונאלית

פרק 7 ארכיטקטורת מערכת ותוכנה

סיכום המתודולוגיה עד כאן

פרק 8 - תכן תוכנה

פרק 9 - שילובים ובדיקות של מערכת עתירת תוכנה

 

 

חתרנית "פתרונות בי"ס" למטלות הכיתה

סיפור הלקוח (אפיון מבצעי)

אפיון טכני

טבלת דרישות גרסה 1

מפרט דרישות מערכת SysRS

מפרט ארכיטקטורת מערכת - SysAD

טבלת דרישות גרסה 2

מפרט ארכיטקטורת תוכנה - SAD

מפרט דרישות תוכנה - SRS

מפרט תכן תוכנה - SDD

טבלת אימות ותיקוף (V&V Table)

 

תבנית למפרט UC

 

מודל חתרנית מלא ב-EA

 

מטלות בית ופרויקט סיום

הגדרה ותכולה של עבודות הבית עדכון 01/06/18

 

חומרים נוספים וקישורים

UML ver.2.5 specification

Visual-Paradigm community edition (free UML tool)

Enterprise Architect Trial Version