236804 סמינר במדעי המחשב

פרופ' אלון איתי

 

נושא הסמינר: אלגוריתמים בזיכרון מטמון

מקום: טאוב 8

שעה: יום ב' 12:30-14:30

 

סילבוס

 

דרישות

  1. הרצאה: כל סטודנט ירצה לפחות שעה, אם הנושא ארוך, שני סטודנטים יכולים לחלוק נושא.
  2. סיכום ההרצאה: שניים שלושה עמודים. יש לעמוד על הנקודות העיקריות. רצוי לכלול הרחבות וביקורת .
  3. השתתפות: חובה.


הציון ייקבע ע"י המורה, תוך התחשבות במשאל שייערך בתום כל הרצאה. גם מידת הבנת החומר, וגם טיב ההרצאה ישפיעו על הציון.

 

קישוריות

 

מרצים

ביבליוגרפיה ושקפי הרצאות