תוצאות משאל המרצה - סמסטר חורף תשע"א

236334 - מבוא לרשתות מחשבים המקצוע:
איתי דברן שם המרצה:



הערכת הקורס-
הערה
הערכת המרצה-
הערה
הערכת הקורס-
תשובות לשאלות
6-5-4-3-2-1
הערכת המרצה-
תשובות לשאלות
7-6-5-4-3-2-1
    3-2-4-4-4-3 4-4-4-4-4-4-4
    4-4-5-5-5-4 4-5-4-4-3-3-5
    3-3-4-3-4-4 4-4-4-4-4-4-5
    4-5-4-5-5-5 5-4-5-5-5-5-5
    3-3-4-4-3-3 4-2-4-3-4-3-4
    4-5-5-5-5-5 5-5-5-5-5-5-5
    4-4-4-4-4-4 4-4-4-4-4-4-4
    4-1-1-1-3-4 3-3-4-2-2-2-4
  מרצה טוב. מעניין. נחמד. מוסיף פלפל להרצאות 4-5-5-5-5-5 5-5-5-5-5-5-5
    3-4-4-4-4-4 5-5-5-5-4-4-5
    5-5-5-5-5-5 5-5-5-5-5-5-5
    3-3-3-3-4-4 4-3-4-4-3-3-4
הצוות של הקורס מעולה. רק חבל שהחומר עצמו מה שנלמד בתרגולים ומה שנישאל עליו במבחן מציג את הצד המתמטי של רשתות.. זה לקחת נושא שיכול להיות ממש יפה ולהתמקד דווקא בצד הפחות מעניין שלו.. פשוט כל הכבוד לאיתי 4-2-1-3-5-5 5-5-5-5-5-5-5
    3-2-4-4-5-3 3-2-5-2-3-4-4
    4-4-3-3-5-4 5-3-5-5-5-5-4
  1.חוברת ההרצאות מאד מאד לא ברורה לטעמי. 4-1-4-3-5-5 3-3-5-3-2-3-4
    3-0-5-5-5-4 5-5-5-5-5-5-5
    5-5-5-5-5-5 5-5-5-4-5-5-5
    0-0-0-0-0-0 4-3-5-4-4-4-5
    4-3-5-5-5-5 5-5-5-5-5-5-5
    3-4-2-4-5-5 4-3-5-5-4-4-5
    5-4-4-4-3-4 2-3-3-2-3-3-3
    3-3-3-3-3-3 4-4-3-3-4-4-4
    4-3-4-4-4-5 5-5-5-5-5-5-5
    4-5-5-5-5-5 3-3-3-3-3-3-3
    4-3-5-5-0-4 4-3-5-4-5-5-5
    4-5-5-5-5-5 5-4-4-4-5-5-5
    5-4-4-4-5-5 5-5-5-5-5-5-5
    4-3-4-4-4-4 5-5-5-5-5-5-5
  מרצה טוב ממש אכפתי וקשוב לסטודנטים לדוגמה כשרואה שכולם כבר רדומים מבין שלא כדאי להתחיל נושא חדש ואני ממש מעריכה את זה מוסיף הדגמות מעניינות ומשעשעות מעביר את החומר בצורה מעניינת. 4-5-5-5-5-5 5-5-5-5-5-5-5


חזרה למסך תוצאות המשאל