מסלול בחרמון - מברכת מן, דרך הר כחל לנוה אטי"ב - 10/06/2006

 

 

 

משתתפים: שי, גבי, לי-טל, מעין, צבי, רן, דדי, מיכל, תומר

Last updated 30-07-2006