נוהל ערעורים

 

1.     זכותך לערער על ציון שנקבע לך בבחינה.

2.     בגין הבדיקה המחודשת הציון יכול להישאר כפי שהוא, לעלות או לרדת!

3.     מקרים בהם אין לערער:

·       אינך משוכנע שתשובתך נכונה לגמרי.

·        אתה חושב שהורידו יותר מדי על התשובה הנכונה חלקית שלך.

4.     מקרים טיפוסיים לערעור הם:

·       קיבלת ניקוד חלקי על תשובה נכונה לגמרי.

·       תשובה שענית אך לא ניתן עבורה ניקוד כלל.

·       טעות חשבונית בסיכום של הנקודות.

5.     אופן הערעור:

·        להזמין צילום של הבחינה.

·        למלא טופס ערעור (אפשר להשיג במזכירות או מהאתר), ולנמק בו היטב למה מגיעים לך יותר נקודות.

·        הגש את הערעור לתא הקורס (התא בו הוגשו עבודות הבית).

·        לא יתקבלו ערעורים אחרי יותר משבועיים ממועד המבחן

 

 

הערה:

    אין צורך להגיש ערעור על תשובה שגויה שקיבלת ניקוד עליה.