מעבר מסלול קבלה או פקולטה (מתוך תקנון לימודי הסמכה)

3.1.7 מעבר מסלול קבלהשימו לב! כללי המעבר הרשומים באתר שלנו חלים רק על מי שהתחיל לימודיו בתחילת סמסטר חורף 2017-18 או לפני כן. בשבועות הקרובים יעודכנו כללי המעבר.סטודנטים יוכלו לעבור ממסלול קבלה אחד למסלול קבלה שני לפי הכללים הבאים:

עד תום הסמסטר השני ללימודיהם בטכניון יוכלו סטודנטים לעבור אם נתוני הקבלה שלהם תואמים את סף הקבלה הפקולטי.

המעבר יהיה מותנה בכך שמצבם האקדמי בתום השלמת חובותיהם בסמסטר בו הוגשה הבקשה יהיה תקין (ממוצע לפחות 65, שיעור ההצלחות לפחות 66%).

סטודנטים שהשלימו לפחות שני סמסטרים בטכניון ושלמדו את סל המקצועות הקבוע (כפי שאושר בסנאט בתאריך 23.5.93) והישגיהם הם ברבעון העליון של הקבוצה המקבילה של הסטודנטים הלומדים במסלול הלימודים שאליו הסטודנטים ירצו לעבור, יתקבלו למסלול הלימודים הרצוי להם.

בקשות של סטודנטים שהשלימו לפחות שני סמסטרים בטכניון והישגיהם לא הגיעו לרבעון העליון, או שלא למדו את סל המקצועות המתאים, וכן בקשות של סטודנטים שטרם השלימו שני סמסטרים בטכניון ומצבם האקדמי אינו תקין, תועברנה ליחידות. היחידה תמליץ בפני דיקן לימודי הסמכה ללימודי הסמכה על קבלתם בהסתמך על הישגיהם בלימודים בטכניון ועל סמך נתוני הקבלה הראשוניים שלהם.

נוסחאות לחישוב זכאות למעבר לפקולטה למדעי המחשב

קריטריוני קבלה למעבר לפקולטה למדעי המחשב
קריטריוני קבלה למעבר למסלול למערכות מידע
קריטריוני קבלה למעבר אחרי סמסטר אחד
מחשבון תנאי מעבר