סמב"ה

כללי

תוכנית סמב"ה (סטודנטים מצטיינים במדעי המחשב) מיועדת להעניק הטבות לסטודנטים מצטיינים ולשלבם במסגרת ההוראה והמחקר בפקולטה.

שייכות לתוכנית

בכדי להשתייך לתוכנית על הסטודנט לעמוד בתנאים הבאים, המתעדכנים מעת לעת:

 •   להיות בעל ותק של לפחות 3 סמסטרים בטכניון
 •   לצבור לפחות 50 נקודות זכות
 •   להשיג ממוצע מצטבר של לפחות 92
 •   לצבור לפחות 18 נקודות בסמסטר הקובע עם ממוצע של לפחות 92

ההטבות שמקנה התוכנית

 •   אפשרות לעבוד בשכר ככוח הוראה או ככוח עזר במחקר בפקולטה
 •   הקצאת פינות עבודה ועמדות מחשב בפקולטה (למי שיעסוק בהוראה בפקולטה)
 •   מתן מלגות שכר לימוד (כ-5,000 ש"ח לסטודנט לסמסטר)

מגבלות

 •   בכדי לזכות בהטבות על הסטודנט להתחייב לא לעבוד מעל 60 שעות חודשיות
 •   סטודנטים בתוכנית המצויינים הטכניונית אינם יכולים לקבל מלגה נוספת דרך תוכנית סמב"ה

זכאות למלגה

מאחר שמספר המלגות העומד לרשות הפקולטה מוגבל, ידורגו המשתייכים לתוכנית על פי שקלול הקריטריונים הבאים:

 •   ממוצע ציונים
 •   השתתפות בהוראה

המלגות העומדות לרשות התוכנית תינתנה לפי הדירוג שייקבע.

טקס חלוקת מלגות ותעודות הצטיינות

מלגות ותעודות הצטיינות מחולקות בטקס המתקיים פעם בשנה, לקראת סיום השנה האקדמית.