Skip to content (access key 's')
Logo of Technion
Logo of CS Department


הפקולטה למדעי המחשב בטכניון

יום פתוח ללימודי תואר שני ושלישי
יום ד', 25 במרס, 2020, החל מהשעה 12:30
האירוע יתקיים בשידור חי באמצעות Z00M - מס' פגישה: 518018934
 

הפקולטה למדעי המחשב בטכניון מזמינה בוגרי/ות תואר ראשון מצטיינים/ות מכל האוניברסיטאות ליום פתוח לקראת ההרשמה לסמסטר חורף תשפ"א.

לפרטים על היום הפתוח, נא לפנות אל מרכזת לימודי תארים מתקדמים:
לימור גינדין: limorg@cs.technion.ac.il

ה
מתקבלים/ות כסטודנטים/ות פנימיים/ות יקבלו מחשב נייד לשימושם במהלך לימודיהם.


תוכנית:

12:40

-

12:30:

- דבר דיקן הפקולטה, פרופ' דן גייגר

12:40

-

13:00:

- דבר סגן הדיקן לתארים מתקדמים, פרופ' גיל ברקת: סקירת לימודי תארים מתקדמים

13:15

-

13:00:

  דר' אורן זלצמן: תיאור המחקר בפקולטה

13:30

-

13:15:

 מר גיל בן-שחר וגב' סתיו פרלה (דוקטורנטים): החיים בפקולטה למדעי המחשב

-

13:30:

  שאלות ותשובות

 

המעוניינים להשתתף מתבקשים להירשם מראש.