Reunion of Technion CS 1970's Alumni

Reunion of Technion CS 1970's Alumni כנס בוגרי שנות ה-70 של הפקולטה למדעי המחשב בטכניון, יתקיים ביום ד', 30 בדצמבר 2009 בשעה 19:00, בבניין טאוב למדעי המחשב. תוכנית הכנס תכלול מפגש רעים והרצאות מפי פרופ' עודד שמואלי - המשנה לנשיא הטכניון למחקר, וד"ר אנדרי ברודר - סגן נשיא יאהו! מחקר ובוגר הפקולטה. בתום ההרצאות תיערך ארוחת ערב חגיגית.

פרטים והרשמה

מאגר בוגרי מדעי המחשב בטכניון

Back to the news index Tuesday, August 18, 2009