מסלולי הלימוד בפקולטה למדעי המחשב

 

שם המסלול

שנות לימוד

התואר

מדעי המחשב כללי ארבע-שנתי 4

מוסמך למדעים ( B.Sc)

מדעי המחשב כללי תלת-שנתי
המגמה ללמידה וניתוח מידע במסגרת המסלול תלת-שנתי
(קבלת סטודנטים למגמה תהיה רק בסמסטר חורף)

3

בוגר למדעים (B.Sc.)
בוגר למדעים (B.Sc.) ותעודה המאשרת סיום הלימודים במגמה

הנדסת תוכנה 4

מוסמך למדעים ( B.Sc)

הנדסת מחשבים 4

מוסמך למדעים ( B.Sc המקנה תואר מהנדס)

מדעי המחשב עם התמקדות בביואינפורמטיקה
(קבלת סטודנטים למסלול תהיה רק בסמסטר חורף)
4

מוסמך למדעים ( B.Sc)

מדעי המחשב ומתמטיקה 3.5 בוגר למדעים במדעי המחשב ובמתמטיקה (.B.Sc)
מדעי המחשב ופיזיקה
בלת סטודנטים למסלול תהיה רק בסמסטר חורף)
4 מוסמך למדעים במדעי המחשב ובפיזיקה (.B.Sc)

תואר כפול ברפואה ובמדעי המחשב
(התוכנית מיועדת לתלמידים שהתקבלו לרפואה
ומעוניינים ללמוד בנוסף תואר במדעי המחשב)

5

בוגר למדעים (B.Sc.) במדעי המחשב
ובוגר למדעים (B.Sc.) במדעי הרפואה

 

מידע על הפקולטה למדעי המחשב ועל מסלולי הלימוד המוצעים

 

מידע לסטודנטים מועמדים

 

הרשמה לתארי מגיסטר ודוקטורט

פרטים על הרשמה ללימודי תארים מתקדמים ניתן לקבל בקטלוג תארים מתקדמים הפקולטי.