מועדי פתיחת שנת הלימודים תשס"ז


2.11.06 יום הכוון וטכס פתיחת שנת הלימודים תשס"ז
5.11.06 פתיחת שנת הלימודים תשס"ז

מועדי רישום לסמסטר חורף תשס"ז


תאריך התחלה שעת התחלה תאריך סיום שעת סיום מטרה
יפורסם בהמשך רישום מוקדם לסטודנטים ותיקים
(לפי זימון אישי)
יפורסם בהמשך רישום סטודנטים ותיקים
(לפי זימון אישי)
יפורסם בהמשך רישום סטודנטים חדשים
(חופשי)
יפורסם בהמשך רישום סטודנטים שטרם נרשמו
(חדשים + ותיקים) (חופשי)
יפורסם בהמשך תקופת שינויים ללא תשלום
(לפי זימון אישי)
יפורסם בהמשך תקופת שינויים ללא תשלום
(חופשי)
יפורסם בהמשך תקופת שינויים בתשלום
(חופשי)