בקשות סטודנט

בקשה כללית

  • סטודנט המעוניין לקבל אישור לחריגה מהקטלוג, התקנון, או כל חריגה אחרת רשאי למלא טופס בקשת סטודנט ולהגישה במזכירות לדיון בפני סגן הדיקן ללימודי הסמכה של הפקולטה.

בקשת פטור ממקצוע

  • סטודנטים בעלי רקע אקדמי קודם רשאים לבקש פטור ממקצועות מסויימים על סמך לימודיהם הקודמים.
  • הפטור ניתן על-פי קריטריונים לקבלת פטורים.
  • בקשה לפטור ממקצוע תוגש על גבי טופס בקשה לפטור ממקצוע.
  • את הטופס יש להגיש במזכירות לימודי הסמכה.